-

Ikast kristne Antikvariat 
tlf. 9725 2077

-
Paillard, Jean Nærmere til Paulus, Pauluskredsen, 1967 95,-
Palladius, Peder Peder Palladius´s Visitatsbog, v. Rosenberg, 2. udg. Gad, 1911 185,-
Paludan-Møller, Frederik Benedict fra Nursia og hans amme, festudgave, Gyldendal, 1939 65,-
Paludan, Frederik Skovshoved prædikener, 1977 solgt
Parkes, C. Murray Sorgen og den sørgende, NNF, 1984 145,-

Pascal, Blaise

Pascals tanker, v.W.F.de Coninck, Kjbh. 1866, 453 s. alm. skrift

275,-
Pascal, Blaise Tanker om d. kr. religions sandhed, Frimodt, 1958,m.indstregn. 85,-
Pascal, Blaise Pascal, om sig selv, v. Albert Béguin, Thanning & Appel, 1962 145,-
Pascal, Blaise Blaise Pascal, liv og tanker, v. Jacob Bjørke, borgen, 195B 135,-
Pascal, Blaise Tanker om d. kr. religions sandhed, Hasselbalch, 1964 135,-
Pascal, Blaise Tanker, forsvar for den kristne religion, v. Nils Soelberg, 1986 solgt
Paulli, Jakob Livet i Gud, religiøse betragtninger, Reitzel, 1887 75,-
Paulli, Jakob Religiøse betragtninger, Reitzel, 1887 65,-
Paulli, Jakob Af Jesu lignelser, Det Nordiske forlag, 1901 85,-
Paulli, Jakob Fader Vor, religiøse betragtninger, Gyldendal, 1896 45,-
Paulli, Jakob Gjennem kamp til fred, prædikener, Reitzel, 1888 85,-
Paulli, Jakob Rigdommen i Kristus, prædikener, Reitzel, 1891 85,-
Paulli, Jakob Fra nådens rige, religiøse betragtninger, Reitzel, 1884 75,-
Paulli, Jakob Bibelske skitser, Reitzel, 1881 75,-
Paulli, Jakob Herren og tjenerne, prædikener, Reitzel, 1895 85,-
Pave Johannes Paul II Over håbets tærskel, Scandinavia-Katolsk forlag, 1995 solgt
Pave Johannes Paul II Pave Johannes Paul II, v. Mary Craig, Katolsk forlag, 1980 135,-

Pedersen, A. F. Nørager

Gudstjenestens teologi, Berlinske, 1969

solgt

Pedersen, Else Marie W. Se min kjole. De første kvindelige præsters historie, 1998 solgt
Pedersen, E. Thestrup Markus evangeliet, fortolket, DDB, 1985 solgt
Pedersen, E. Thestrup Nattergalen fra Wittenberg, Rel.Pæd.C. 1989 solgt
Pedersen, E. Thestrup Apostelen Paulus, udv. tekster fra de paulinske breve, 1971 solgt
Pedersen, E. Thestrup Apostelen Paulus, introduktion til at forstå Paulus, Aros, 1981 135,-

Pedersen, E. Thestrup

Den historiske Jesus og Jesu historie, Danm. Lærerhøjskole 1967

135,-

Pedersen, E. Thestrup Eksistentialisme og Kristendom, NNF, 1956 145,-

Pedersen, E. Thestrup

Dåb og dåbsundervisning i folkekirken, Unitas, 1976

65,-

Pedersen, E. Thestrup

Bibelhåndbog, Fischer og Hertz, 1961

165,-

Pedersen, E. Thestrup

Jesu forkyndelse, 2 forøgede udgave, Unitas, 1989

135,-

Pedersen, E. Thestrup

Jesu forkyndelse, Gjellerup, 1973 og 1979

85,-

Pedersen, E. Thestrup

Konflikt og fællesskab, Unitas, 1984

65,-

Pedersen, Gerhard Om kirken, indføring i kirkekundskab, Gjellerup, 1970 45,-
Pedersen, Gerh./Ågård, Erik Salmer til kirkeåret, Præsteforeningen, 2003 solgt
Pedersen, Gudmund Rask Forladthed og nærvær, Aros, 2000 solgt
Pedersen, Johannes Hvem har skabt dig, Lohse, 1971 85,-
Pedersen, Johs. Den semitiske ed, og beslægtede begreber, samt edens stilling i Islam, Pios, 1912 95,-
Pedersen, Jørgen Fra Augustin til Johs. V. Jensen, Museum Tusculanum, 1991 135,-
Pedersen, K. Møller Det ensomme menneske, 5 morgenandagter af Møller P. 75,-
Pedersen, L. J. Synene fra Patmos, Evangelistens forlag, 1968 solgt
Pedersen, Olaf Naturerkendelse og Theologi, Poul Kristensen, 1996 285,-
Pedersen, Sigfred, red. Bibelsk Teologi, Aarhus Universitetsforlag, 2000 solgt
Pedersen, Sigfred Menneskesynet, Gad, 1989 165,-
Pedersen, Sigfred Om at være menneske, et nytestamentligt grundtema, Anis, 1992 135,-

Pedersen, Sigfred

Nytestamentlige studier, Aros, 1976

solgt

Pedersen, Sigfred Die Paulinische Literatur und Theologi - The Pauline Literature and Theology, Aros, 1980 235,-
Peisker, Carl Heinz Evangeliesynops, Westerbergs förlag, Stockholm, 1982 145,-
Pesch, Otto Hermann Eksisterer Gud ?, Steensens forlag, 1982 85,-
Peter, Sankt Elementerne til Claves Sancti Petri "Sankt Peters Nøgler". Nøglerne til sprogenes og religionernes hemmeligheder, af C.V.V.Munck, 2.opl. Danske Tidsskrifters forlag, 1930 465,-
Petersen, F. Bredahl Danmarks Frikirker, Evangelieforlaget, 1954 265,-
Petersen, K. Bonde Fortolkning til 50 gammeltestamentlige salmer, GAD, 1937 85,-
Petersen, L. W. Schat Matth. evangelium, fortolket, Hagerup, 1915, m.indstregn. 135,-
Petersen, L. W. Schat Paulus' brev til Romerne, fortolket, Hagerup, 1919, m.indstregn. 135,-
Petersen, L. W. Schat Johannes' Evangelium, fortolket, Hagerup, 1923, m.indstregn. 135,-
Pethrus, Lewi Medan du stjärnorna bäknar, Uppsala, 1953 185,-
Pethrus, Lewi Hos Herren är makten, Halmstad, 1955 185,-
Pethrus, Lewi Brytningstider - Seierstider, Bergen, 1971 185,-
Pfeifer, Samuel Tro og traumer, Credo, 1996 95,-
Phillips, J. B. Er Gud tilstede, svar på spørgsmål om livet og religionen,  no. 65,-
Pilgaard, Aage Jesus som undergører i Markus evangeliet, Gad, 1983 125,-
Pilgaard, Aage Evangeliet til alle folkene, tolkning af Markusev. Unitas 95,-
Pilgaard, Aage Kommentar til Markus evangeliet, Aarh.Universitetsforl, 1988 solgt
Platons skrifter Platons skrifter, 10 bind i kasette, v. Carsten Høeg og Hans Ræder, 1992, Reitzels forlag + At læse Platon, af Johannes Sløk solgt
Plum, Karin Friis Den tilslørede frihed, kvindehistorie og kvindehistorier i Det nye Testamente, Reitzel, 1984 solgt
Plum, Karin Friis Kvindehistorie og kvindehistorier i Det gamle Testamente, Reitzel, 1983 solgt
Plum, K.F. & Hallbäck, Geert Det gamle Testamente og den kristne fortolkning, Tusculanum,1988 85,-
Plum, Niels Munk Dogmatik, 2. udg. Gad, 1941 275,-
Plum, Niels Munk Luthersk lære, på grundlag af Augsburg-bekendelsen og Luthers lille Katekismus, GAD, 1935 65,-
Plum, Niels Munk Jakob Peter Mynster, som kristen og teolog, GAD, 1938 125,-
Pontoppidan, Morten En dansk sognepræst Morten Pontoppidan, af P. G. Lindhardt, Det danske forlag, 1954 solgt
Pontoppidan, Morten Stenløse Kirkepostil, en årgang prædikener, Gyldendal, 1909 185,-
Pontoppidan, Morten Sidste Prædikener, 2 bind, Reitzel, 1957 195,-
Pontoppidan, Morten Paradisets Have, Gyldendal, 1919 85,-
Pontoppidan, Morten Breve om Kristus, til min gudsøn, Gyldendal, 1905 solgt
Pontoppidan, Morten Teologiske breve, til min gudsøn, Gyldendal, 1915 solgt
Pontoppidan, Morten Bibelske Historier, fortalte for børn, Gyldendal 85,-
Pontoppidan, Morten Efterfølgelsen, betragtninger, Gyldendal, 1907 85,-
Pontoppidan, Morten Første Thessalonikerbrev, udlagt, Gyldendal, 1927 solgt
Pontoppidan, Morten Gamle Stier, bønnebog for enfoldige kristne, Gyldendal, 1917 135,-
Pontoppidan, Morten Taler til Ungdommen, Gyldendal, 1903 75,-
Pontoppidan, Morten Minder og oplevelser, Gyldendal, 1922 solgt
Pontoppidan, Morten Kildefrisk Liv, en bog om Johannes Müller, Gyldendal, 1924 75,-
Poulsen, K. M. Fra Bibelens verden, Poul Kristensen, 1995 75,-
Prenter, M.Andersen, A.Kaad Loven og evangeliet, Gyldendal, 1941 65,-

Prenter, Løgstrup, Johs. Munck

3 prædikener, Kristelig Dagblad, 1966

45,-

Prenter, Regin, Overgaard, I. G. Kristne i denne verden, bibelforedrag, DUF, 1961 45,-
Prenter, Regin, Klein, L. Dialoger. Det eukaratiske offer, Lumen, 1964 35,-
Prenter, Regin Kristologien hos Bultmann og Gogarten, 130 sider A4 m. skrive- maskineskrift, u/år og forlag 185,-
Prenter, Regin Skabelse og Genløsning, hæfte 1, Prolegomena, Gad, 1951 75,-
Prenter, Regin Skabelse og Genløsning, hæfte 4, Genløsningen II, Gad, 1953 75,-
Prenter, Regin Skabelse og Genløsning, 2. udg. Gad, 1955 solgt
Prenter, Regin Skabelse og Genløsning, 7.opl. Gad, 1979 solgt
Prenter, Regin Kirkens Lutherske bekendelse, Lohse, 1978 285,-
Prenter, Regin Guds virkelighed, Anselm af Canterbury, Proslogion, 1982 solgt
Prenter, Regin Ordet og Ånden, Reformatorisk Kristendom, GAD, 1952 solgt
Prenter, Regin Spiritus Creator, studier i Luthers theologi, Universitetsf. 1944 285,-
Prenter, Regin Reformatoren Martin Luther, Aros, 1960 95,-
Prenter, Regin Kirkens embede, Universitetsforlaget, 1965 solgt
Prenter, Regin Virkelig opstanden, Kr.Dagblad, 1967 65,-
Prenter, Regin Festskrift til Regin Prenter v. 60 års dagen 6.11.1967, Gyldendal 135,-
Prenter, Regin Den kirkelige anskuelse, Savanna, 1983 solgt
Prenter, Regin Ordets herredømme, Det 3. standpunkts forlag, 1941 185,-
Prenter, Regin Erindringer, Aros, 1985 175,-
Prenter, Regin Kristendom og kultur, DUF, 1937 45,-
Prenter, Regin Dåbens pagt, 3 prædikener om dåben, hæfte, Lohse, 1975 solgt
Prenter, Regin Det sande lys, der oplyser ethvert menneske, Gad, 1946 solgt
Prenter, Regin Protestantismen i vor tid, Hirschsprung, 1957 85,-
Prenter, Regin Thomismen, Gad, 1953, m. indstregn. solgt
Prenter, Regin Ordet og troen, prædikener, Aros, 1976 85,-
Prenter, Regin Vor forkyndelse, lov og evangelium, DUF, 1952 solgt

Prenter, Regin

Kirkens Tro, Lohse, 1968

135,-

Prenter, Asmund, Seidelin Kirkeårets tekster, 1. tekstrække, Trinitatistiden, Gad, 1942 65,-
Prip, Einar Antikrist, Frimodt, 1919 solgt
Pullich, Frits Om at være menneske, Hernov, 1979 solgt
Pullich, Frits Religionshistorie, Branner og Korch, 1970 75,-
Pullich, Frits Livets evangelium, GAD, 1964 solgt
Pym, T. W Den moderne psykologi og kristenlivet, Haase, 1923 65,-
Raft, Carl Bondedrengen der blev verdensprædikant, Poul Christensen 135,-
Rald, N. J.  Ordets tiltale, prædikener, Kr. Dagblad, 1968 65,-
Ramløv, Preben Brødrene og slaverne, om Dk. Vestindien, Kr. Dagblad, 1968 75,-
Ramsey, Arthur M. Gud, Kristus og verden, Fraternitas, 1971 65,-
Rasmussen, Hans Frede Tolv prædikener og en efterskrift, Poul Kristensen, 1969 65,-
Rasmussen, Hans Frede I vor Faders hus, prædikener, Poul Kristensen, 1992 95,-
Rasmussen, Henning Bro Kirkesanger og landsbyorganist, Odense Universitetsforlag, 1998 solgt
Rauzier-Fontayne, Lucie Sejrende tro, Hugenottiske fortællinger, Frimodt, 1927 65,-
Refshauge, Ebba Tårebrevet, Gad, 1984 165,-
Religionshåndbogen Religionshåndbogen, red. Peter Boile Nielsen, Gad, 1994 solgt
Rendtorff, C. Mellem tempeltårn og kirkespir, DMS, 1951 75,-
Reich, Ebbe Kløvedal Kun et gæstekammer, Historien om den danske folkekirkes fødsel, Menighedsrådsforeningen, 1999 95,-
Reventlow, Chr. Breve fra skærsilden, 175 s. indb. Aschoug, 1925 135,-
Retzius, L. C Guds ords tugt og trøst, en søndagsbog indeholdende prækener til hele kirkeåret, Miloske, Odense, 1856 solgt
Ridderbos, Herman Paulus og Jesus, DBI, 1984 85,-
Rimmer, Harry Skygger af kommende begivenheder, Missionsforbundet, 1947 85,-
Rindom, A. F. L. Vorherres Jesu Kristi Lidelseshistorie, udlagt for menigheden, 
310 s. Reitzel, 1888
145,-
Riisager, Vagn Påskelilje og præstehat, indtryk fra Englands kirke, Gyld. 1954 65,-
Riising, Lisbeth Tomme hænder, Kirkens korshær, 1977 75,-

Risager, Filip

Forventning og opfyldelse, Karl Ludvig Reichelts liv til 1925, 1973

75,-

Risager, Filip Lotusblomsten og Korset, Gad, 1998 245,-
Risdal, Dag Levende forkyndelse eller tomme ord, D.Luthersk, 1989 solgt
Risdal, Dag De gamle stier, Jeremiasboken, Lunde, 1999 135,-
Risdal, Dag Daniel, profet og troskæmpe, D.Luthersk 95,-
Risdal, Dag Åndelig lederskap, innføring i kristen lederopplæring, Lunde 95,-
Ritter, P. H. Etiske fragmenter, Høst og søn, 1896 85,-
Rohde, Peter P. Jerusalem, Carit Andersens forlag, 1972 165,-
Rosendal, Bent Ordsprogenes bog, fortolket, DDB, 1990 solgt
Ruager, Søren Hebræerbrevet fortolket, DDB, 1982 85,-
Ruager, Søren Landsbyprædikener, 70 prædikener, 1. tekstrække m.m. 1990 145,-
Ruager, Søren Landsbyprædikener 2, 2. tekstrække, 1993 145,-
Rørdam, Thomas, Skat Evig frelse og evig fortabelse, Gad, 1901 solgt
Rørdam, Thomas, Skat Den kristelige lære, fremstillet i sammenhæng, Gad, 1869 165,-
Rørdam, Thomas, Skat Det nye Testamente, oversat af Skat Rørdam, 2 bind, (flere sæt) fra 135,-
Rørdam, Thomas, Skat Holmens provst Th. Skat Rørdam, af P. G. Lindhardt, Kr. Dagbl. 95,-
Rørdam, Thomas, Skat Nådens Aar, en årgang prædikener, Gad, 1900 165,-
Sandbæk, Ulla Fra det mindste til det største, 15 prædikener, Rhodos, 1985 85,-
Sandbæk, Ulla Min fars hus har mange boliger, 16 prædikener, Rhodos, 1988 solgt
Sandbæk, Ulla og Uldall, E. I Virkeligheden, antologi, Haase, 1983 85,-
Sander-Hansen, C. E. De gammelægyptiske pyramidetekster som kulturhistorisk kildeskrift, Kbh. Universitet, 1953 135,-
Sandvoll, Hans Ei profetrøyst, biografi, Sambåndet, 1969 95,-
Salmonsen, Blom Den signede dag, Gad, 1953 solgt
Salmonsen, Blom Under kundskabens træ, Aros, 1958 75,-
Salmonsen, Blom At være menneske, Gad, 1949 75,-
Salmonsen, Blom Til evig tid, Gad, 1941 75,-
Salmonsen, Blom Jeg jager derefter, Gad, 1943 solgt
Salmonsen, Blom I morgen skal vi leve, Lohse, 1950 75,-
Salmonsen, Blom Skønt dagene er onde, Gad, 1948 75,-
Sarauw, Kirsten Modsigelsens billeder, prædikener, Gyldendal, 1987 solgt
Sarauw, Kirsten Tilbage bliver kun ømheden, Prædikener, Gyldendal, 1999 95,-
Sauer, Erich- From Eternity to Eternity, Paternoster Press, 1957 135,-
Sauer, Erich- På troens arena, Filidelfiaforlaget, 1977 solgt
Sauer, Erich- Den korsfästes triumf, uindb. Jönköping, 1940 solgt
Sauer, Erich- Fra evighet til evighet, Antikkforlaget, 1986, norsk solgt
Sauer, Erich- Den korsfestedes triumf, No. Luthersk, 1951 solgt
Sauer, Erich- Menneskets adel, N.Luthersk, 1955 145,-
Sauer, Erich- Evangeliets morgenrøde + Menneskets adel, Antikforlaget,1986 solgt
Savater, Fernando Tanker fra en kannibal, om etik, Forum, 1994 135,-
Saxe, Poul Kirkehistorie, 2. ændrede udgave, NNF, 1967 175,-
Schack, Egede Undervisning i Den kristne tro, NNF, 1941 85,-
Schaeffer, Edith Det gælder familien, Credo, 1980 135,-
Scharling, C. I. Barthianisme, NNF, 1932 solgt
Schindel, Jørgen Det hviler i vantro, vugges på modvilje, 31 prædikener, 1996 145,-
Schindler, Peter De apostolske fædre, 2 bind, uindb. Hagerup, 1948 300,-
Schindler, Peter Petrus, 6 dele i 2 bind, uindb.  Munksgaards forlag, 1944 250,-
Schindler, Peter Filip Neri og Roms reformation, NNF, 1966 165,-
Schindler, Peter Ønskerejsen, et strejftog gennem Italien, DUF, 1953 75,-
Schindler, Peter Dette Hellige Evangelium, en årg. prædikener, Frost-Hansen forl. 165,-
Schindler, Peter Det kimer i fjærne riger, Frost-Hansen forl. 1941 85,-
Schindler, Peter Vejen til Rom, + Tilbage til Rom, livserindringer, 2 bind, 1953 235,-
Schindler, Peter Maria-bogen, Frost-Hansen forl. 1962 135,-
Schindler, Peter Dage i Nord-Italien, Hirschsprung, 1956 95,-
Schindler, Peter Dage i Mellem-Italien, Hirschsprung, 1957 95,-
Schindler, Peter Dage i Syd-Italien, Hirschsprung, 1958 95,-
Schindler, Peter Kølvand og Skinnestribe, DUF, 1955 75,-
Schindler, Peter Ønskerejsen i Portugal, DUF, 1958 75,-
Schindler, Peter Ønskerejsen i Østrig, DUF, 1957 75,-
Schindler, Peter Det Nye Testamente, gengivet af P. S. 2 bind, NNF, 1959 275,-
Schindler, Peter Den Hellige Lektie, en årg. prædikener, Frost-Hansens forl. 1960 solgt
Schjødt, Jens Peter Det førkristne norden, religion og mytologi, Samleren, 1999 135,-
Schmidt-Phiseldeck, Valdemar Er dette Christendom, i anledning af "Fordømmelseslæren", 1898 125,-
Schmidt, Aage De hetitiske fund i Lilleasien - Israelitiske papyrus fra Esras og Nehemia´s tid, hæfte, 43 s. 1908 65,-
Schmidt, Aage Fra stamme til folk, nomadeliv i Kanaan, Egyptisk religion og kultur, Hammurabi lov og Mose lov, 179 s. 1907 solgt
Schrøder-Hansen, Ingrid Bibelens Historier, 2 bind, GT + NT, Gyldendal, 1999 375,-
Schrøder-Hansen, Ingrid Bibelens Historier, Det nye testamente, Gyldendal, 1999 185,-
Schuchardt, Erika Hvorfor netop mig, lidelse og tro, Dixit, 1985 75,-
Schultz, Jørgen Oplevelser og fortolkning, 19 prædikener fra Vartov, 1978 solgt
Schweitzer, Albert Kristendommen og verdensreligionerne, Branner,  1954 65,-
Schweitzer, Albert Indisk tænkning og mystik, Branner og Korch, 1956 95,-
Schweitzer, Albert Mit Afrika, Branner og Korch, 1955 75,-
Schweitzer, Albert Mellem floder og urskov, Branner og Korch, 1928 og 1956 85,-
Schweitzer, Albert Mennesket Alb. Schweitzer, af George Seaver, Br. og Korch, 1951 125,-
Schweitzer, Albert Fra min barndom og ungdom, D. d. forlag, 1952 og 1954 65,-
Schweitzer, Albert Hos Albert Schweitzer i urskoven, af Edith Ryssel, Berlinske, 1954 95,-
Schweitzer, Albert Vejen til dig selv, af Max Tau og Lotte Gerhold, Jesp. og Pio, 1957 85,-
Scott, Gabriel Det gyldne Evangelium, D. norske bogklub, 1974 165,-
Seidelin, Anna Sophie Barndommen, de lange år, Sesam, 1993 solgt
Seidelin, Anna Sophie De unge år, Sesam, 1997 solgt
Seidelin, Anna Sophie Det gamle Testamente, genfortalt, 1981 145,-
Seidelin, Anna Sophie Det nye Testamente, genfortalt, 1985 95,-
Seidelin, Paul Kirkehistorisk kompendium, 2. udg. Gad, 1954 solgt
Sejergaard, Jørgen Tempelgud, Credo, 1997 125,-
Severinsen, P. Dåbens ord, et bidrag til den kristne dåbs historie, Kirk. Samf. 1924 solgt
Sick, Ingeborg Maria Pigen fra Danmark, om Karen Jeppes liv, Gyldendal, 1949 65,-
Siegumfeldt, H. H. Lad os plante et træ, prædikener, Aros, 1972 85,-
Simonsen, Andreas Grundtanker i Jødedommen, Akademisk forlag, 1989 95,-
Simonsen, Andreas Centrale tanker i Jødedommens etik, NNF, 1975 85,-
Simonsen, Andreas Humanisme og kristendom, Idéhistorisk rids i dialogform, 1980 135,-
Simonsen, Hejne Traditions sammenhæng og forkyndelsessigte i Markus evangeliets fortællestof, Gad, 1966 95,-
Simonsen, Hejne Pastoralbrevene, fortolket, DDB, 1989 85,-
Sire, James Tro & tanke, det kristne verdensbillede i praksis, Credo 95,-
Sire, James Verdensbilleder, Credo 95,-
Sjögren, Per-Olof En dag med psalmernes bog, Frimodt, u.år 65,-
Skjerk, H. Thalias tempel og Herrens hus, Aros, 1960 75,-
Skjevesland, Olav Broen over 2000 år, bidrag til prækenlæren, Luther, 1981 145,-
Skjoldager, Emanuel At trænge til Gud, Reitzel, 1980 85,-
Skou, C. provst Prædikener, over de nye texter, Skanderborg, 1885 135,-
Skov, Helge Blomstre lad muld hvor de træde, Anis, 1993 solgt
Skovgaard, Joakim Minder fra barndom og ungdom, Skovgaard-museet, 1962 95,-
Skovgaard, Joakim Bibelske Billedmeditationer over Joakim Skovsgaards billeder i Viborg Domkirke, v. Erik Ågård og Johannes Aagaard, Rel.Pæd. 2001 145,-
Skovgaard, Niels Magten & Æren, Hovedland, 1995 85,-
Skovsgaard, Steen De fremmede har I altid hos jer, Unitas 95,-
Skrefsrud, Anna Onsum I gode og onde dager, v. Olav Hodne, No. Santalmissions forlag 85,-

Skydsgaard, K. E.

Traditio et traditiones, NNF, 1972

95,-

Skydsgaard, K. E.

Kristendom og menneskelighed, NNF, 1953

solgt

Skyum-Nielsen, Niels Kirkekampen i Danmark 1241-1290, Munksgaard, 1963 135,-
Sløk, Johannes Teologiens elendighed, Berlinske, 1979 135,-
Sløk, Johannes Mig og Godot, erindringsforskydninger, Centrum, 1986 175,-
Sløk, Johannes Guds fortælling, menneskets historie, Centrum, 1999 solgt
Sløk, Johannes Opdagelsen af mennesket, Centrum, 1996 145,-
Sløk, Johannes Europas sjæl, Centrum, 1994 165,-
Sløk, Johannes Kierkegaard, Gad, 1973 85,-
Sløk, Johannes Da Kierkegaard tav, Reitzel, 1980  135,-
Sløk, Johannes Kierkegaards univers, Centrum, 1983 solgt
Sløk, Johannes Kierkegaard, humanismens tænker, Retizel, 2. udg. 1993 solgt
Sløk, Johannes Fylde eller tomhed, Gyldendal, 1968, m.få indstregn. 65,-
Sløk, Johannes Eksistentialisme, Berlinske, 1966 85,-
Sløk, Johannes Sprogets Mesterskab, festskrift til Sløks 70 års dag,  1986 solgt
Sløk, Johannes Herre, giv mig mere vantro! Centrum, 1988  95,-
Sløk, Johannes Livets elendighed, Kierkegaard og Schopenhauer, Centrum, 1997 solgt

Sløk, Johannes

Religionsfilosofiske problemer, Anis, 1987 165,-
Sløk, Johannes  Moralen der blev væk, Centrum, 1993 165,-
Sløk, Johannes  Da Gud fortalte en historie, Centrum, 1985 145,-
Sløk, Johannes  Da mennesket tog magten, Centrum, 1989 solgt
Sløk, Johannes  Lidenskab og krise, om Søren Kierkegaard, Centrum, 1981 95,-

Sløk, Johannes

Den kristne forkyndelse, Centrum, 1983

95,-

Sløk, Johannes

Det religiøse sprog, Centrum, 1982

solgt

Sløk, Johannes

Det religiøse instinkt, Berlinske, 1960

85,-

Sløk, Johannes

Kristen moral før og nu, Reitzel

95,-

Sløk - Lund - Pihl De europæiske ideers historie, Gyldendal, 2001 185,-
Schmidt, G. Herbert Tro inntil døden, 2 bind, Filadelfiaforlaget 145,-
Smith, Axel, red. På Skaberens jord, innføring i kristen etikk, Luther forlag, 1984 165,-
Smith, Uriah Betragtninger over Daniels bog og Åbenbaringen, Adventist 145,-
Sommer, Mogens Abraham Mogens Abraham Sommer, af Emil Larsen, Gad, 1963 95,-
Speer, Robert Mennesket Kristus Jesus, Kjøbenhavn, 1901 85,-
Springer, Simone Vi har set hans stjerne, Borgen, 1988 85,-
Stauffer, Ethelbert Jesus, hans liv og samtid i historisk belysning, Jesp./Pio, 1961 165,-
Stendahl, Krister Paulus blandt jøder og hedninger, Aros, 1978 75,-
Stensen, Niels Niels Stensen, af Jens Jørgen Nygaard, Forum, 1989 95,-
Steensen, Niels Skønnest af alt, en biografi om Niels Steensen, v. Miriam Mortensen, Katolsk forlag, 1993 145,-
Stein, Armin Bogen om Martin Luther, i fortællende form, D.Bogforlag, 1981 solgt
Stibbs, Alan, M. red. Studieguide til bibelen, 3 bind, Credo, 2000 195,-
Stolze, Diether Vort liv i morgen, Credo, u.år 95,-
Storebjerg, Hanne Gudsbilleder i byen, Unitas, 2001 95,-
Storgaard, Marius Mit eventyrlige liv, fra røgterdreng til prædikestol, 1993 135,-
Stormark, Konrad Bibelen og vitenskaben, Oslo, 1976 65,-
Stowe, Harriet Beecher De små ræve, eller de småfejl, som virke forstyrrende på vor huslige lykke, Jespersens forlag, 1873 85,-
Stuhr, Carl Rød himmel, digt-cyklus fra Assisi, Poul Kristensen, 1988 85,-
Stybe, Svend Erik Universitet og Åndsliv i 500 år, Gad, 1979 100,-
Stybe, Svend Erik Fra folkevækkelse til enevælde af Guds nåde, Berlinske, 1975 95,-

Stybe, Svend Erik

Idé-historie, Vor kulturs ideer og tanker i hist.perspektiv, Munksg.

185,-

Sundemo, Herbert Fakta-ordbog til Bibelen, Haase, 1976 solgt

Sundén, Hjalmar

Religionen och rollerna, ett psykologiskt studium av fromheten, Verbum 1971, svensk

265,-

Susos, Henrik Gudelig Visdoms Bog, fra Det 15. årh., 2 bind i een bog, trykt Kjøbenhavn 1858, m. alm. skrift, indb. flot bog 450,-
Sæter, Ivar Skrefsrud, Lohse, 1926 45,-
Söderberg, Hjalmar Den forvandlede Messias, P.Branner, 1933 95,-
Söderblom, Nathan Nathan Söderblom, af Olle Nystedt, DUF, 1932 85,-
Söderblom, Nathan Den hellige alterild, taler og afhandlinger, Westermann, 1942, flot 195,-
Söderblom, Nathan Jesu tale om Guds rige, Hirschsprungs, 1937 65,-
Söderblom, Nathan Almindelig religionshistorie, NNF, 1933, løs ryg 45,-
Sölle, Dorethee Sympati, om tro og samfund, Aros, 1980 95,-
Sölle, Dorethee Henrejsen, om religiøs oplevelse og erfaring, Gyldendal, 1978 95,-
Søe, N. H. Karl Marx og marxismen, GAD, 1951, m. indstregn. 85,-
Søe, N. H. Den kristne tro, DUF, 1939 75,-

Søe, N. H.

Fra renæssancen til vore dage, GAD, 1948

solgt

Søe, N. H. Gudsordet og menneskesjælen, DUF, 1936 65,-

Søe, N. H.

Livets gåde – korsets gåde, GAD, 1947

solgt

Søes, Peter Kompendium til NT bibelteologi, Kolon, 1999 65,-
Sønderup, Jens En religiøs vækkelse og dens udvikling gennem et århundrede, om Kristeligt Lutheransk Trossamfund i Tjørring, 1970 95,-
Sørensen, Johs. V. Samtaler om kirken, en protestantisk dogmatik, Gyldendal, 1966 75,-
Sørensen, Lars Busk Komme dit rige, salmer 1980-1996, Poul Kristensen, 1996 95,-
Sørensen, Otto Vandrer evangeliet værdigt, Filipperbrevet, Lohse, 1931 65,-
Saarisalo - Hedegaard Biblisk Uppslagsbok, 2. udgave, Stockholm, 1945 185,-
Tausen, Hans Studier over Hans Tausens Postil, v. red. K. E. Bugge, Gad, 1963 185,-
Tausen, Han Udvalgte Prædikener af Hans Tausen, v. Ludvig Helweg, 1850 135,-
Taylor, Hudson Hudson Taylor Barndom og ungdom, Lohse, 1918 145,-
Taylor, Hudson Hudson Taylor og Kina Indlands Missionen, Lohse, 1921 165,-
Taylor, Hudson Et tilbageblik, Kirkeklokken, 1949 65,-
Taylor, John V. Kærligheds og Sandheds Ånd, DMS, 1979 65,-
Tallaksen, P. Betragtninger over Aabenbaringen, 436 s.Kristiania, 1899 185,-
Teller, Edward Frygt og fred, arven fra Hiroshima, Credo, 1963 85,-
Tenney, Merrill C. Nya Testamentet talar, 2 bind, Stockholm, 1990 275,-

Teologi for lægfolk

I skal være mit folk, Teologi for lægfolk, 1978

solgt

Teologi for lægfolk Lægfolk & teologi - i samtale, Teologi for lægfolk, 1993 solgt
Teologisk Stat Teologisk Stat - 1960 - 1972 - 1989 -  Kirkelig håndbog á 100,-
Teresa af Avila Teresa af Avila´s liv, fortalt af hende selv, Sankt Ansgar 1982 solgt
Teresa af Avila Teresa af Avila, venskabets mystiker, v. Grethe Livberg, Borgen 185,-
Teresa af Lisieux En sjæls historie, efter hendes eget manuskript, Skt.Ansgar 175,-
Terkelsen, Enevold Enevold Therkelsen, Herning, livsskildring, Nyt Bogforlag, 1944 265,-
Thams, Bjarne, red. Svar på tiltale, grund- og håndbog i apologetik, 2 bind, Credo 235,-

Thaning, Kaj

For menneskelivets skyld, Grundtvigs opgør med sig selv, 1971

125,-

Thanning, Georg

Den Grundtv. retning og Hedningemissionen, Kirkel. Samf. 1922

45,-

Theissen, Gerd Galilæerens skygge, Anis, 1991  165,-
Theissen, Gerd Jesus-overleveringen og dens sociale baggrund, Reitzel, 1979 165,-

Thielicke, Helmut

Bønnen der omspænder verden, Jespersen og Pio, 1966

95,-
Thielicke, Helmut Guds Billedbog, Jespersen og Pio, 1964 85,-
Thielicke, Helmut Et nyt liv, i Bjergprædikenens lys, Jespersen og Pio, 1965 85,-
Thielicke, Helmut Bønnen som bærer, No. Luther 95,-
Thielicke, Helmut Menneskelivets mening, Jespersen og Pio, 1968 95,-
Thodberg, Christian Syn og Sang, poesi og teologi hos Grundtvig, Gad, 1989 solgt
Thomsen, Erling Stougaard Lysninger, prædikener til 1. tekstrække, Eget forlag, 2001 solgt
Thomsen, Henning, red. Du som går ud fra den levende Gud, Anis, 1993 solgt
Thomsen, Preben Bygget af levende stene, prædikener, Poul Kristensen, 1989 solgt

Thomsen, Preben

Ej i de smalle sunde, Prædikener og digte fra Møgeltønder, 1983

65,-

Thomsen, Preben Så dybt i mit ler . . prædikener, 1979 65,-
Thomsen, Preben Bygget af levende stene, prædikener, 1989 65,-
Thranholm, Iben Himmelflugten, interviewroman om tro og tvivl, Gyldendal, 2005 solgt
Thulstrup, M. Mikulová Den kristne meditation, Lohse, 1975 65,-
Thulstrup, Niels Hegel, Gad, 1967 45,-
Thuner, O. E. Dansk Salme-leksikon, en hymnologisk sammenstilling af ord og toner med historiske og bibliografiske oplysninger, indb. 595 s. Lohse, 1930 375,-
Thygesen, Thyge Prædikener, Ussings bogh. 1940 75,-
Thysen, Hans Digtning og forkyndelse, Kolding, 1961 45,-
Thyssen, A. Pontoppidan, red. Herrnhuter-samfundet i Christiansfeld, 2 bind, Aabenraa, 1984 solgt
Tillisch, Rose Marie Viriditas, tre eventyr om tro, Brøndum, 1993 135,-
Tjalve, Lars Fortællinger om liv og tro,, Aros, 1990 solgt
Tjalve, Lars - det med Gud og os, Aros, 1982 75,-
Tjalve, Lars Lukas evangeliet fortolket, DDB, 1986 solgt
Toftdal, Lars Samsons søjler, Poul Kristensen, 2001 135,-
Tolderlund-Hansen, G. Kirken i folkets liv, Lohse, 1941 solgt
Torm, Axel Er du Kristus, jødisk syn over for kristen tro, Gad, 1984 135,-
Torm, Frederik Paulus´ breve til Timoteus og Titus, indl. og fort. GAD, 1932 75,-
Torm, Frederik Nytestamentlig tidshistorie, Gad, 1934, 1. udg. 195,-
Torm, Frederik Nytestamentlig tidshistorie, Gad, 1947, 2. udg. 225,-
Trandberg, P. C. Til vejledning, Tre taler i anledning af fratrædelsen af mit embede som valgmenighedspræst, Rønne, 1878 175,-
Trandberg, P. C. Den bornholmske vækkelsespræst P. C. Tranberg, af Karl M Kofod, Lohse, 1925 solgt
Trine, Ralph W. I samklang med evigheden, Jespersen og Pio, 1987 solgt
Tyler, B. B. Om Kristi disciple, Nyt og gammelt´s forlag, 1899 175,-
Tybjerg, Chr. & Tange, Jef Kirke- og missionshistoriske skikkelser, Lohse 95,-
Tønnesen, Nils Jacob Vor tids martyrer, Lohse, 1969 75,-
Tilbage Frem