-

Ikast kristne Antikvariat 
tlf. 9725 2077

-
Kalmeyer, Poul Religion og moral, NNF, 1956 65,-

Katekismus

Luthers lille Katekismus, v. biskop C. F. Balslev        flere exempl.

á 75,-

Katekismus Den hollandske Katekismus for voksne, 6. oplag, 1994 145,-
Katekismus Jeg tror, Lille katolsk Katekismus, 2000 135,-
Katekismus for voksne Menneskeliv og kristendom, red. E. Thestrup Pedersen, NNF, 1981 235,-
Kehler, Henning Fra Adam til nu, essays, Forl. Danmark, u.år 75,-

Keller, Werner

Bibelen har alligevel ret, Jespersen og Pio, 1960

125,-

Kellogg, S. H. Kristendommen og de ikke-kristne religioner, DMS, 1913 65,-
Kempis, Thomas a Kristi efterfølgelse (i lommeformat) Ansgar forlag, 1947 solgt
Kempis, Thomas a Kristi efterfølgelse 135,-
Kenyon, Kathlen M. Fund og forskning i Bibelens land, Rosenkilde & Bagger, 1962 185,-
Keyser, R. Den norske Kirkes Historie under Katholicismen, 2 bind i een bog, 462 + 910 sider, indb. Tønsbergs forlag, Christiania, 1856 265,-
Kieler, Elsebet Syndere og Helgener i Bibelen, GT, Katolsk forlag, 1991 195,-
Kieler, Elsebet Syndere og Helgener i Bibelen, NT, Kristi efterfølgelse, Katolsk forlag, 1994 145,-
Kieler, Elsebet Syndere og Helgener i Bibelen, NT, Det nye menneske, Katolsk forlag, 1994 95,-
Kieler, Elsebet Troens vandring, Sankt Ansgar, 1955 solgt
Kieler, Flemming Fødsel til frihed, PRO, 1971 65,-
Kieler, Flemming Den kristne Familie, Katolsk forlag, 2000 solgt
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaards Samlede Værker, 21 bind, indb. Drachmann, Heiberg og Lange,  3. udg.  Gyldendal, 1982             solgt
Kierkegaard, Søren - Lykkens dør går udad, S.K. tekster på nudansk, red. af Peter Thielst, Gyldendal, 1995        165,-
Kierkegaard, Søren - Analogiens teologi, en dogmatisk studie over dialektikken i S:K: opbyggelige og pseudonyme forfatterskab, v. Anders Kingo, Gad, 1995 245,-
Kierkegaard, Søren - Livet forstås baglæns, men må leves forlæns, historien om  Søren Kierkegaard, indb., af Peter Thielst, Gyldendal, 1995 solgt
Kierkegaard, Søren - At være samtidig med sig selv. S.K. tekster på nudansk, red. af Anders Kingo, Gyldendal, 1996 225,-
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaard i stykker, v. Isak Winkel Holm, 1998 135,-
Kierkegaard, Søren - S A K, Søren Kierkegaard biografi, af Joakim Garff, Gad, 2000 250,-
Kierkegaard, Søren - Enten-Eller, 2 bind, Gyldendal, 1982 solgt
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaards vej til kristendommen, v.Villads Christensen, Munksgaard, 1955 135,-
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaard læst af K. Olesen Larsen, 2 bind, Gad, 1966 265,-
Kierkegaard, Søren - Atten opbyggelige taler, Gyldendal, 1940, m. gotisk skrift fra udgaven 1843-1845, 428 sider 195,-
Kierkegaard, Søren - At forføre til tavshed, v.Anders Thyrring Andersen, 2002 85,-
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaard og pengene, v. Brandt/Thorkelin, 1993 135,-
Kierkegaard, Søren - Hosekræmmerens søn, v. Anders Kingo og StenO.B.Vedstesen, Gyldendal, 1995 185,-
Kierkegaard, Søren - Dr. Søren Kierkegaards Christendomsforkyndelse, af prof. Fredrik Petersen, 3 bøger i 2 bind, Christiania, 1877, indb. alm. skrift solgt
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaards Jyllandsrejse, 49 s. Turistforeningen, 1948, nr. 526 af 1000 stk.  175,-
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaard for hver dag, v. G. og I. Junghans, NNF, 1967 135,-
Kierkegaard, Søren - Livsvisdom, Søren Kierkegaard i citater, v. Frands Holm, 1962 95,-
Kierkegaard, Søren - Se dig i spejlet, citater samlet af A. Herløv Petersen, 1984 95,-
Kierkegaard, Søren - Den egentlige Kierkegaard, S.K.s syn på kirke og de kirkelige handlinger, v. Emanuel Skjoldager, Reitzel, 1982 95,-
Kierkegaard, Søren - Stadier på livets vej, Martins forlag, 1926 135,-
Kierkegaard, Søren - Stadier på livets vej, Gyldendal, 1994 135,-
Kierkegaard, Søren - Gjentagelsen, Hovedland, 2001 135,-
Kierkegaard, Søren - Om mig selv, breve og optegnelser, Munksgaard 165,-
Kierkegaard, Søren - Hvad Christus dømmer om officiel christendom, D.D.F., 1990 95,-
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaards røst, v. Villads Christensen, Gad, 1938 145,-
Kierkegaard, Søren - Kierkegaard for dig og mig, 4 bind, uindb. v. J. F. Billeskov Jansen, Rosenkilde og Bagger, 1989 365,-
Kierkegaard, Søren - Nutidens religieuse forvirring, Bogen om Adler, Reitzel, 1984 145,-
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaards ukendte bror - Ind i verdens vrimmel, v. Flemming Chr. Nielsen, Holkenfeldt, 1998 165,-
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaard, en film af Anne Regitze Wivel, citater og perspektiver, Munksgaard, 1994 65,-
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaard, v. Johannes Hohlenberg, Minerva, 1963 95,-
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaard, v. Johannes Hohlenberg, Hagerup, 1940 135,-
Kierkegaard, Søren - Udødelige tanker, af. S.K., v. Frithiof Brandt, 2 bind, Martins, 1950 185,-
Kierkegaard, Søren - Øieblikket 1-10, Reitzel, 1999 135,-
Kierkegaard, Søren - Kierkegaard-Myter og Kierkegaard-Kilder, v. Henning Fenger, 1976, Odense universitet, m. indstregn. 95,-
Kierkegaard, Søren - Kierkegaards forhold til Hegel, af Niels Thulstrup, Gyldendal, 1967 165,-
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaard og Borgerdydskolen, v. Per Krarup, 1977 95,-
Kierkegaard, Søren - Christelige taler, 377 s. Reitzel, 1848, Gyldendal, 1939 145,-
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaards bibelsyn, v. Jørgen Pedersen, særtryk 65,-
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaards efterladte papirer 1833-1843, Reitzel, 1869 185,-
Kierkegaard, Søren - Kjerlighedens Gjerninger, 1996, Gyldendal solgt
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaard, v. Carl Koch, Schønbergske, 1916 og 1925 95,-
Kierkegaard, Søren - "De tre store ideer", Kierkegaardstudier, af K. Jensenius, NNF, 1932 95,-
Kierkegaard, Søren - Livsudvikling og forfattervirksomhed, 6 bind, 1. Opdragelse til kaldet, 2. Stadiernes digter, 3. Livsfilosofi, 4. Martyr eller digter, 5. Kun den sandhed, der ydmyger, opbygger, 6.Kirkestormeren, v. Eduard Geismar, Gad, 1926, 235,-
Kierkegaard, Søren - Begrebet angest, Reitzel, 1996  95,-
Kierkegaard, Søren - Af fulde folk . . ., In Vino Veritas, Suenson forlag, 1981 95,-
Kierkegaard, Søren - S. K. - Et geni i en købstad, af Peter P. Rohde, 1982 75,-
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaards religiøse Udvikling, af Chr. Jensen, 1898 135,-
Kierkegaard, Søren - Kierkegaard for dig og mig, bind 4, tekstforklaringer 65,-
Kierkegaard, Søren - Den bevæbnede Neutralitet, Lohse, 1965 75,-
Kierkegaard, Søren - Frygt og bæven, Gyldendal, 1945, efter udgaven 1843 135,-
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaard, en kritisk introduktion, v.Bo Grønbech, 1988 85,-
Kierkegaard, Søren - Gjentagelsen, Gyldendal, 1940, efter udgaven 1843 135,-
Kierkegaard, Søren - Gjentagelsen, Hovedland, 2001, efterskrift af Jan Lindhardt 135,-
Kierkegaard, Søren - Barndommens ulykkelige Elsker, Kierkegaard om Barnet og Barndommen, v. Grethe Kjær, Reitzel, 1986 135,-
Kierkegaard, Søren - Dansemesteren, sider af Søren Kierkegaard, v. Roger Poole og Henrik Strangerup, Gyldendal, 1986 135,-

Kierkegaard, Søren -

Inøfning i Kristendom, svensk, 1879, 271 s.

95,-

Kierkegaard, Søren - Eventyrets verden i Kierkegaards forfatterskab, v. Grethe Kjær 95,-
Kierkegaard, Søren - Kierkegaard inspiration, en antologi, Reitzel, 1991 85,-
Kierkegaard, Søren - Kierkegaard spejlinger, en antologi, Reitzel, 1989 85,-
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaard og mindesmærkerne, v.Emanuel Skjoldager 145,-
Kierkegaard, Søren - Den egentlige Kierkegaard, v. Emanuel Skjoldager,  Reitzel, 1982 135,-

Kierkegaard, Søren -

S.K. for hver dag, udv. v. G. og I. Junghans, NNF, 1967 135,-

Kierkegaard, Søren -

Opbyggelige taler i forskjellig Aand, Reitzel, 1862 solgt
Kierkegaard, Søren - Kierkegaard-Dramaet, v. Villads Christensen, NNF. 1967 75,-
Kierkegaard, Søren  Kerneord af Søren Kierkegaard, v. Villads Christensen, DUF, 1955 135,-
Kierkegaard, Søren  Søren Kierkegaards Dagbøger 4, v. Peter P. Rohde,1964, Th.&App. 225,-
Kierkegaard, Søren Kierkegaards sidste dage, v. Wladimir Herman, Reitzel, 1982 solgt
Kierkegaard, Søren - Søren Kierkegaard, en folkelig skildring, af M. Hay, 1950, 285 s. 165,-

Kierkegaard, Søren -

Knud Jensenius - Nogle Kierkegaardstudier, 1932, 153 s.

145,-

Kierkegaard, Søren -

Villads Christensen – Søren Kierkegaard, 1963, 199 s.

135,-

Kierkegaard, Søren - Skrifter i udvalg, m. indl. af Carl Koch,  består af: Diapsalmata, Den ulykkeligste, In vino veritas, Ligevægten mellem det Æsthetiske og Ethiske, Skyldig-ikke skyldig, Subjektiviteten er sandheden, Af op- byggelige taler, Indøvelse i kristendom, Til selvprøvelse, Bladartikler, Øjeblikket, Guds uforanderlighed. Schønbergske, 1921, 262 s. 185,-
Kierkegaard, Søren - Skrifter i udvalg, v. Knud Hansen, 482 s. Gyldendal, 1986 solgt

Kierkegaard, Søren -

Torsten Bohlin – S. Kierkegaard, mannen och verket, 1939, 321 s.

135,-

Kierkegaard, Søren - Poul Kierkegaard, En skæbne (S.K.s nevø)af Ib Ostenfeld, NNF, 1957 95,-
Kierkegaard, Søren - Den uopslidelige Søren Kierkegaard, af Esther Jensen, 367 s. uopskåret, NNF, 1957 145,-
Kierkegaard, Søren - Manden på flydebroen, om Søren Kierkegaard og det moderne menneskes tilblivelse, af Bjarne Troelsen, 236 s. Anis, 1997 145,-

Kierkegaard, Søren -

Søren Kierkegaard og den menige mand, v.Jørgen Bukdahl 75,-

Kierkegaard, Søren -

Søren Kierkegaards Jyllandsrejse, v. Arthur Dahl, nr. 597 solgt
King, Martin Luther Vi kan ikke vente, Jespersen & Pio, 1965 solgt
King, Martin Luther, jr. Et skridt mod friheden, Jespersen og Pio, 1964 85,-
Kingo, Anders Den pseudonyme tale, Gad, 1988 solgt
Kingo, Anders Den opbyggelige tale, Gad, 1987 solgt
Kingo, Thomas Thomas Kinge, hofpoet og salmedigter, v. Johs. Simonsen, 1970 165,-
Kingo, Thomas Thomas Kinge, salmer og samtid, v. Erik Norman Svendsen, 1990 solgt
Kingo, Thomas Thomas Kingo og hans samtid, v. Richard Petersen, 1887 solgt
Kingo, Thomas Gylden sol & sorte skyer, roman, af Marianne Hesselholt, 1996 solgt
Kingo, Thomas Aldrig uden nåde, essays om Kingo-salmer, af Ditte Olsen, 2003 solgt

Kirkeby, Anker, samlet af

Evige tanker                                                                         

95,-
Kirkefædrene Kirkefædrene, Barnabas, Hermas, Ignatius og Irenæus, på dansk ved P. W. Christensen, Odense, 1877 285,-
Kirkehistorisk bibliografi Kirkehistorisk bibliografi, v. Torben Christensen, Jakob H. Grønbæk, Erik Nørr, Jørgen Stenbæk, Gad, 1979 275,-
Kirke-Ritual Danmarks og Norgis Kirke-Ritual, 1685-1985 solgt
Kirkerne Kirkerne i Danmark, 2 bind, Boghandlerforlaget, 1988 335,-
Kjær, Birgitte Kristendomsfaget i Folkeskolen, Kroghs forlag, 1999 135,-

Kjær, Mogens

Mission teoretisk og praktisk, Savanne, 1983

45,-

Kjær-Hansen, Kai Jødekristendommens Herzl - Josef Rabinowitsch og den messianske bevægelse, Savanne, 1988 225,-
Kjær-Hansen, Kai Studier i navnet Jesus, Aarhus, 1982 225,-
Kjær-Hansen, Kai Apostlenes gerninger, studieudgave, DDB, 1995  solgt
Kjær-Hansen, Kai Matthæus-evangeliet, studieudgave, DDB, 1995 solgt
Klar, Fr. Sker der mirakler i vor tid ?, A.Frost-Hansen, 1953 75,-
Klejs, Johan Kristen intolerance, Reitzel, 1982 85,-
Knight, Alfred E. En kortfattet Kirkehistorie fra apostelenes dage til reformationens indførelse, 384 s. løs i ryg, København, 1900 135,-
Knudsen, Holger De hellige, erindringer om de gudelige forsamlinger og Indre Mission socialhistorisk set, Aalb. Universitetsforlag 135,-
Knudsen, Jakob Idé og erindring, Gyldendal, 1949 135,-
Knudsen, Jakob Martin Luther, Angst-Mod, Gyldendal, 1955 235,-

Koch, Bent A.og Rald, N. J.

Den sidste fjende, en bog om døden, Kristelig Dagblad, 1969

95,-

Koch, Hal

Kirkehistorie, GAD, 1957

125,-

Koch, Hal, red. Et kirke skifte, studier over brydninger i dansk kirke- og menighedsliv i det 19. århundrede, Gad, 1960 165,-

Koch, Hal

Danmarks kirke gennem tiderne, flere eksemplarer

125,-

Koch, Hal

Kirkens historie fra aposteltid til atomtid, GAD, 1969

125,-

Koch, Hal

Fremtiden formes, ulandshjælp og ydre mission, Gyldendal, 1962

65,-

Koch, Hal

Danmarks kirke i den begyndende højmiddelalder 1. Gyldend. 1936

solgt

Koch, Hal Gyldendals Julebog 1963 solgt

Koch, Hal

Hal Kochs forfatterskab, en bibliografi af Kirsten Steffensen, 1967

145,-

Koch, Hal Hal Koch og hans virke, red. af Poul Koch, P.G.Lindhardt og Roar Skovmand, Gyldendal, 1969 95,-
Koch, Hal Konstantin den Store, Kbh. Universitets festskrift, 1952 solgt
Koch, Hal Konstantin den Store, Gyldendal, 1961 solgt

Koch, Hal

Grundtvig, Gyldendal, 1944

165-,

Koch, Carl- Jesu lignelser, udlagte og belyste, Aros, 1960 solgt
Koch, Carl- Jesu billedsprog, Schønbergske, 1922 solgt
Koch, Carl- Tidsbølger, Schønbergske, 1919 75,-
Koch, Carl- Livets brød, Schønbergske, 1926 75,-
Koch, Carl- Verdensfred, Schønbergske, 1917 75,-
Koch, Carl- På grænserne, Schønbergske, 1910 75,-
Koch, Carl Carl Koch, liv og forfatterskab, Schønbergske, 1925 125,-
Koch, L. J. Fortolkning til Johannesbrevene, Lohse, 1943 85,-
Koch, L. J. Fortolkning til Paulus` 2 brev til Korinthierne, Frimodt, 1927 125,-
Koch, L. J. Fortolkning til Johannesbrevene, Lohse, 1943, m.indstregn. 85,-
Koch, L. J. Fortolkning til Galaterbrevet, Lohse, 1958, m.indstregn. 85,-
Koch, Ursula Roser i sne, om Katharina Luther (von Bora) Lohse, 2000 solgt
Kofod-Svendsen, Flemming Mellem foragt og guddommeliggørelse, Credo, 1998 95,-
Kofod-Svendsen, Flemming Sandheden er det første offer, Samleren, 1984 85,-
Kofod-Svendsen, I.M. m.fl. Det er troværdig tale, D.Luthersk, 1992 85,-
Kofoed, Hans Chr. Slået ud - nej. DUF, 1945 75,-
Kofoed, Hans Chr. Kordegn Kofoed, skrevet af hans venner, Westermann, 1952 165,-
Koefoed-Petersen, Otto Ægyptens kætterkonge og hans kunst, Gyldendal, 1943 75,-
Kok, Johannes Livets Kamp, samlet af Luthers skrifter, Kjøbenhavn, 1871 85,-
Kok, Johannes Evangelisk Huspostil, prædikener over evangelierne på alle kirkeårets søn- og helligdage, af nulevende danske prædikanter, Kjbh. 1874 145,-
Kold, Christen Christen Kold, v. Frederik Nygaard, 2 udg. 1914 165,-
Kold, Christen Christen Kold, af Andreas Austlid, 382 s. Gyldendal, 1951 195,-
Kold, Christen Christen Kold, af Andreas Austlid, 265 s. Gyldendal, 1916 135,-
Kold, Christen Kristen Kold, af Klaus Berntsen, Miloske, 1913 85,-
Kold, Christen Rejsen til Smyrna, Dagbog 1842-47, af Hanne Engberg, Gyld. 1979 185,-
Kold, Christen Historien om Christen Kold, af Hanne Engberg, Gyldendal, 1986 185,-
Konzelmann, Gerhard Den islamiske udfordring, Gad,  1981 165,-
Kornmo, Sverre Endetiden i profetiens lys, Filadelfiaforl. 1966 95,-
Krarup, C. Bibelord og pavetale, Lohse, 1922 45,-
Krarup, Ove Chr. Klagesangene, fortolkede, Gad, 1929 75,-
Krarup, Søren Kristendom og danskhed, prædikener, Hovedland, 2001 solgt
Krarup, Søren I min levetid, 60 års Danmarks Historie, Spektrum, 1998 solgt
Krarup, Søren Søren Krarup, Mod strømmen, et portræt, af Birgit Hageneier, 1988 135,-
Krarup, Søren Begrebet anstændighed, Gad, 1985 solgt
Krarup, Søren Forsvar for familien, Gyldendal, 1977 solgt
Krarup, Søren Den danske dagligdag, Vendelkær, efter 1972 85,-
Krarup, Søren Selvbesindelse, Gyldendal, 1976 85,-
Krarup, Søren Om at ofre sig for Menneskeheden og ofre Menneskene, Gyldendal, 1969 solgt
Krarup, Søren Præstens prædiken, og andre foredrag, Gyldendal, 1971 95,-
Krarup, Søren Demokratisme, en kritik, Gyldendal, 1968 solgt
Krarup, Søren Den hellige hensigt, S.Vendelkær, 1972 solgt
Krarup, S. & Langballe, J. - og give dig fred, om kristendom og fredsbevægelser, Gad, 1984 95,-
Kristensen, Fl. Baatz Mens de gik og talte sammen, prædikener, 1. tekst, Lohse, 2006 solgt
Kristensen, Thomas Lørdagsglimt - af søndagsglæden, Lohse, 1992 85,-
Kristensen, Thomas Fra påskehåb til pinsetro, Lohse, 2011 85,-
Kristensen, Thomas Skæbnens gunst eller Guds godhed, Lohse, 2007 135,-
Kristiansen, Erling Lys hjemmefra, og andre betragtninger, Poul Kristensen, 1988 85,-
Kristiansen, Erling Mellem Påskeliljer og andre betragtninger, Poul Kristensen, 1990 85,-
Krog, I. Fra faste og påsketiden, GAD, 1870 75,-
Krohn, Aage Martin A. Hansen og evangeliet, Unitas, 1979 solgt
Kroman, K. Sjælelæren, med et omrids af tænkelæren, Høst & søn, 1920 75,-
Krummacher, F. W. David, der König von Israel, Berlin, 1867 145,-
Krummacher, F. W. Udvalgte prædikener, Aarhus, 1905 solgt
Kusher, Harold S. Når ondt rammer gode, Borgen, 1981 135,-
Kvalbein, Hans Hovedtanker i Johannes-evangeliet, Logos, 1970 95,-
Kvækerne Kvækerne, og deres indsats i den nyeste tid, et 300 års minde, v. Anna Vedde, Lohse, 1924 135,-
Kyndal, Erik, red. Leuenborg Konkordien, Anis, 2005 145,-
Köhler, Hans Jødedommens indflydelse på Vesterlandets åndsliv, Hasselb.1952  85,-
Købner, Julius Julius Købner, grundlæggeren af den første frikirke i Danmark, ved Arne Jensen, D. Baptist, 1947 solgt
Laffin, Josephine Oldkirken for begyndere, Lohse, 1998 95,-
Langagergaard, Poul Kirken i opbrud, en kirke mellem kaos og håb, L-profil, 1994 135,-
Lange, P. H. På opdagelse i troens verden, Unitas, 1967 75,-
Langhoff, Johannes, red. Den Lutherske bekendelse idag, Aros, 1980 165,-
Larsen, Johannes Saulus fra Tarsus, en mand og hans gerning, DUF, 1939 solgt
Larsen, Johannes Det fuldbragte værk, en gennemgang af Vor herres Jesu Kristi lidelseshistorie, Kolonien Filadelfia, 1937 145,-
Larsen, Kurt E. Fra Christensen til Krarup, DK kirkeliv i d. 20 årh. Kolon, 2007 175,-
Larsen, K. Olesen Fyrre Prædikener af K. Olesen Larsen, Privattryk, 1969 185,-
Larsen, K. Olesen Fra Esajaskirken, artikler fra et kirkeblad, Vestj. Boghandel, 1972 185,-
Larsen, K. Olesen Ordet om Gud, prædikener fra Esajaskirken, Tidehverv, 1933 solgt
Larsen, L. P.  L. P. Larsen, hans liv og gerning, v. Carl Bindslev, DMS, 1945 145,-
Larsen, L. P. Bøn, Gad, 1915 65,-
Larsen, Morten "En opvaagnen" prædikener advent til pinse,  Schønbergske, u.år 125,-
Larsen, Morten Kristus i os, prædikener og foredrag, Schønbergske, 1930 65,-
Larsen, Morten Morten Larsen, manddomsgerning og sidste år, af Jens Krustrup,372 s. Kirkeligt Samfund, 1946 185,-
Lasch, Chrostopher Narcissismens kultur, Gyldendal, 1983 solgt
Latinsk-dansk ordbog Latinsk-dansk ordbog, v.  J. Th. Jensen og M. J. Goldschmidt, 824 s. 2. udgave, Gyldendal, 1955 285,-
Dansk-latinsk ordbog Dansk-latinsk ordbog, v. L. Ove Kjær, 2 udg. Rosenkilde & B. 1972 285,-
Lausten, Martin Schwarz Den hellige Stad Wittenberg, Danmark og Wittenberg i reformations- tiden, Anis, 2002 solgt
Lausten, Martin Schwarz  Kirke og Synagoge, Akademisk forlag, 1992 185,-
Lausten, Martin Schwarz  Christian 2. mellem paven og Luther, Akademisk forlag, 1995 solgt
Lausten, Martin Schwarz  Danmarks kirkehistorie, Gyldendal, 1983 165,-
Lausten, Martin Schwarz  Kirkens historie i Danmark, Menighedsrådsforeningen, 1999 solgt
Lausten, Martin Schwarz  Religion og politik, studier i Chr. d. 3. forhold til det tyske rige i tiden 1544-1559, (doktorafhandling), Akademisk forlag, 1977 275,-
Lawrence, D. H. Apokalypsen, Fremad, 1968 95,-
Leer-Salvesen, Paul Sen Påske, Unitas, 1989 95,-
Legarth, Henning Hans dødsdom - din frikendelse, 10 prædikener, Lohse, 1975 solgt
Lehmann, Alfred Overtro eller trolddom, Kaldæernes visdom, Th. & Appel, 1968 85,-
Lerfeldt, Svend Den kristnes kamp, mortificatio carnis, Gad, 1949 235,-
Leth, Albert Christelig Huus-Postil, indeholdende Prædikener paa Aarets Søn- og Festdage, Odense, 1855 285,-
Levinsen, C. Verbal-Concordants til NT, 990 s. og GT, 452 s. Kjøbenhavn, 1856 285,-
Lidell, E & Schultz, A.F. Pilgrimsvandring med børn og unge, Religionspædagogisk, 2006 145,-
Lidegaard, Mads Da Danerne blev kristne, NNF, 1999 solgt
Liedgren, Emil Tids- och livsbilder ur kristendomens historia, Stockholm, 1948 65,-
Lillelund, B. B. m. fl. Kristendom, Poul Kristens forlag, u.år 145,-
Lind, Vincent Mumieskuffen, erindringer, Hernov, 1994 95,-
Lind, Vincent Hjemkomst, prædikener, Poul Kristensen, 1996 95,-
Lind, Vincent Træl og fri, 5 morgenandagter, Poul Kristensen, 1985 95,-
Lind, Vincent Mira, søndagsbreve, Poul Christensen, 1992 solgt
Lindberg, Jac. Chr. Den gamle pagts salmer, Lehmann & Stage, 1910 265,-
Lindberg, Jac. Chr. Magister Jacob Christian Lindberg, v. Kaj Baagø, Gad, 1958 solgt
Lindblom, Joh. Israels religion i gammaltestamentlig tid, svensk, 1936, og 1956 145,-
Lindegaard, Olav C. Sorgens gave. Morten  Chr. Lindegaards livsvej fra tjenestedreng til biskop i Ribe, Poul Kristensen, 2004 145,-
Linden, Nico Ter Det fortælles . . . fra Markus og Matthæus, Gyldendal, 2001 solgt
Linden, Nico Ter Det fortælles . . . Fra de fem Mosebøger, Gyldendal, 2000 135,-
Lindhardt, Jan, Bojesen, L. B. Samvittigheden, Berlinske, 1979 95,-
Lindhardt, Jan, red. Under kærlig behandling, Munksgaard, 1990 95,-
Lindhardt, Jan Det skal råbes, erindringer, Kr. Dagblad, 2008 95,-
Lindhardt, Jan Fra bønnens verden, Rosinante, 2004 solgt
Lindhardt, Jan Retorik, Berlinske, 1975 85,-
Lindhardt, Jan Mellem djævel og Gud, om Martin Luther, Gad, 2006 solgt
Lindhardt, Jan En biperson i mit liv, erindringer i utide, Rosinante, 2003 85,-
Lindhardt, Jan Martin Luther, Renæssance og reformation, Borgen, 1983 135,-
Lindhardt, Jan Frem mod middelalderen, det levende billede i det åbne rum, Gad, 1993 165,-
Lindhardt, Jan Ned fra soklen, om etikkens forsvinden og mulige genkomst, 1998 135,-
Lindhardt, Jan  Fra tale til tanke, hovedlinier i den europæiske idehistorie, Aschehoug, 1987 165,-

Lindhardt, Jan  

Katekismus i kristendom, børnelærdom for voksne, Rosinante, 2000

95,-

Lindhardt, P. G.

Konfrontation, Grundtvigs prædikener i kirkeåret 1854-55 på 
baggrund af Kierkegaards angreb på den danske kirke og den "officielle" kristendom, 1974, Akademisk forlag

145,-
Lindhardt, P. G. Kirke-Ritualet og Pietismen, Akademisk forlag, 1986 solgt
Lindhardt, P. G. Danmark og Reformkoncilierne 1440-1443, Gad, 1942 95,-
Lindhardt, P. G. & Balling, J.L. Den nordiske kirkes historie, NNF, 1973 145,-
Lindhardt, Gerda og P.G. Alting og ingenting, Gad, 1966 65,-
Lindhardt, P. G Konfirmationens historie i Danmark, Lohse, 1936, slidt solgt

Lindhardt, P. G.

Fra Oxfordbevægelse til Moralsk Oprustning, 16 s. Aros, 1951 40,-
Lindhardt, P. G Optryk, udv. prædikener og foredrag, 1950-1981, Aros  135,-
Lindhardt, P. G Eftertryk, , 19 prædikener, Aros, 1980 95,-

Lindhardt, P. G.

Grundtvig, Gad, 1964 125,-

Lindhardt, P. G.

Stat og Kirke, Reitzel, 1967

solgt
Lindhardt, P. G. Kirken i Danmarks skæbnetimer, foredrag holdt 28.5.1941 solgt
Lindhardt, P. G Nederlagets mænd. Det katolske bispevældes sidste dage i 
Danmark, GAD, 1968
95,-

Lindhardt, P. G.

Vækkelse og kirkelige retninger, Aros, 1978

solgt

Lindhardt, P. G.

Brudstykker af en postil, 18 prædikener, Reitzel, 1968

75,-

Lindhardt, P. G.

Gentagelse, 19 prædikener, Aros, 1975

95,-

Lindhardt, P. G.

Det evige liv, Danskerens forlag, 1953

solgt

Lindhardt, P. G.

Den nordiske kirkes historie, NNF, 1945

145,-

Lindhardt, P. G.

Religion og evangelium, Reitzel, 1954

65,-

Lindhardt, P. G.

Replikker, Reitzel, 1958

65,-

Lindhardt, P. G.

15 prædikener, Reitzel, 1956

75,-

Lindhardt, P. G.

Kirken i går og i dag, Hirschspungs, 1955

95,-

Lindhardt, P. G.

Påskud og prædikener, Reitzel, 1964

95,-

Lindhardt, P. G.

Peder Hersleb 1. (1689-1737) Studier over dansk-norsk kirke- og kulturhistorie i første halvdel af det 18. århundrede, GAD, 1939

265,-

Lindhardt, P.G.

Helvedes strategi, Credo, 1958, Reitzel, 1964

95,-

Lindhardt. P. G.

Sådan set, GAD, 1981

85,-

Lindhardt. P. G. m. fl. Ved dagens begyndelse, Gad, 1980 95,-
Lindhardt. P. G. Dansk Kirkekundskab, Gad, 1979 95,-
Lindhardt Bibliografi Bibliografi over P. G. Lindhardts forfatterskab 1933-1980 95,-
Lindhardt, Tine Guds historie - historien om GUD, Unitas, 1993 solgt
Lindhardt, Tine, red. Eva og Adam og alle de andre, Sesam, 2003 95,-
Lindskog, Christian Den kristne tro, om Luthers lille katekisus, Gyldendal, 1936 75,-
Lindum, Viggo Fortællinger om menneskers liv og tro, Poul Kristensen, 1987 solgt
Linton, Olof Pauli mindre brev, fortolkning, Stockholm, 1964 135,-
Lisco, F. G. Den christelig-apostoliske Troesbekjendelse, 297 s. indb.,  med blank blad indskudt mellem hver side, Reizels Bo og Arvinger, 1854 195,-
Lissner, Holger Gudstjeneste for alle sanser, Unitas, 1995 135,-
Lodberg, P. /Pedersen, G. Kirke - år 2000 - indføring i kirkekundskab, Unitas, 1995 95,-
Lodin, Sven Paulus, hans liv og kamp for evangeliet, Lunde, 1963 125,-
Lomholt, Carl Ikke på vilkår !, prædikener i fængslet, Poul Kristensen, 2000 solgt
Lourdes Lourdes og dets mirakler, af A.J. Lutz, Oslo, 1931 solgt
Lourdes Rejsen til Lourdes, af Alexis Carrel, Branner, 1950 solgt
Ludwigs, Chr. Strengen er af guld, , Lohse, 1927 solgt
Ludwigs, Chr. Salme og sang, Lohse, 1915 45,-
Lund, Einar Den kristne kirkes historie, Haase, 1929 65,-
Lund, Einar Den kristne kirkes historie, Haase, 1920, m.indstregn. 85,-
Lund, Mogens Mogens Lunds postil, Prædikener til kirkeåret, Poul Kristensen, 1998 185,-
Lund, P. M. Den christelige Børnelærdom, fremstillet nærmest ved Hjælp af Skrift-sprogene i Balslevs forklaring til Luthers Katekismus, indb. gotisk, Gad, Kjøbenhavn, 1878 145,-
Lunde, Johan Bibelord, fortalt for børn, Lohse, 1933 125,-
Lunde, Johan Jesus af Nazaret, m. 80 billeder af William Hole, 1930, m.guldtryk 265,-
Lundby, Einar Alt er dit, Frimodt, 1962 65,-
Lundby, Einar Alt er ditt, Lutherstiftelsen, 1963 65,-
Lundby, Einar Han er vor fred, 17 andagter, Frimodt, 1960 65,-
Lundby, Einar På 70.000 favner, N. Credo, 1967 65,-
Lundby, Einar Porten til livet, Lutherstiftelsen, 1946 65,-
Lundby, Einar Svar på trosspørgsmål, Vårt Land, 1965 65,-
Lundby, Einar Einar Lundby i liv og ledelse, v. Ingvar Haddal, Vårt Land, 1979 solgt
Luther, Martin, dr. Luthers Septembertestament, tysk sprog, Leipzig, 2005 - faximileoptryk af Lutherbibelens Ny Testamente, indb. flot bog solgt
Luther, Martin, dr. Martin Luther, hans tid, hans personlighed og forudsætningerne for hans reformatoriske værk, af Dr. med. Paul J. Reiter, 2. bind, Westermanns forlag, 1946 265,-
Luther, Martin, dr. Martin Luther, en billedmonografi af Hanns Lilje, Lohse 135,-
Luther, Martin, dr. Luther som skriftfortolker, En studie i Luthers skriftsyn, hermene- utik og eksegese, v. E. Thestrup Pedersen, NNF, 1959 195,-
Luther, Martin, dr. Luthers lille Katekismus, v. biskop Balslev 75,-
Luther, Martin, dr. Luthers store Katekismus, 1906, gotisk skrift 125,-
Luther, Martin, dr. Luthers lille Katekismus, 1977, norsk, v. Erik Pontoppidan 95,-
Luther, Martin, dr. I Martin Luthers fodspor, v. Børge Poulsen, Eget forlag, 1983 85,-
Luther, Martin, dr. Martin Luther, Helgen eller rebel, v. M. Meisner, Minerva, 1983 165,-
Luther, Martin, dr. Martin Luther - i kamp for troen, red. Poul Langagergaard, 1983 solgt
Luther, Martin, dr. Psalmer og aandelige Sange, v. Hans Rasmussen, 1983 95,-
Luther, Martin, dr. Luthersk Lære, på grundlag af Augsburg-bekendelsen og Luthers lille Katekismus, v. Niels Munk Plum, Gad, 1935 85,-
Luther, Martin, dr. Luthers Gudstro, en indførelse i Luthers tankeverden, v. N. Otto Jensen, Gad, 1959, m. indstregn. solgt
Luther, Martin, dr. Biblisk Språk- och Skattkammare, andagtsbog 365 dage,  og betragtninger, v. pastor Schinmeier, Ångelholm, 1927 185,-
Luther, Martin, dr. Martin Luthers Liv og Hovedværker, 5 bind, indb. gotisk skrift, Forlagsmagasinet, 1910-14 450,-
Luther, Martin, dr. Luthers Arv og Danmarks Kirke, Præsteforeningens festskrift v. 400 år for reformationen, red. af Paul Nedergaard, NNF, 1936 185,-
Luther, Martin, dr. Jesu Samtale med Thomas og Philippus om Vejen til Himlen, v. F.L. Mynster, Gyldendal 1870 135,-
Luther, Martin, dr. Udlæggelse af Galaterbrevet, oversættelse efter I. G. Walsch´s tyske udgave, 783 s. indb. 1902, Ev.Luth.Miss. 275,-
Luther, Martin, dr Stora Galaterbrevs Kommentaren, af Martin Lindström, Stockholm,  1954 solgt
Luther, Martin, dr. Kirke- og Huus-Postiller, forklaring over alle Søn- og Festdages Evangelier, Horsens, 1903 345,-
Luther, Martin, dr. Kirke- og Huus-Postil, forklaring over alle Søn- og festdages Evangelier, Miloske, 1865 365,-
Luther, Martin, dr. Dr. Morten Luthers fuldstændige Kirke- og Hus-Postille. Forklaring over alle Søn- og Festdages Evangelier og Epistler, efter Benjamin Lindners tydske Samling. Ny Udgave ved pastor Vilh. Beck, med Morten Luthers Levnet og tretten Fasteprædikener, og Luthers Portrait., Odense, 1890, hellæder m. spænde og guldtryk. solgt
Luther, Martin, dr. Huuspostille, fordansket af Peder Tidemand, efter den første udgave af 1564, påny udgivet af Rørdam, 3 bind, Kjøbenhavn, 1868 450,-
Luther, Martin, dr. Større Katekismus, tysk originaltekst, oversat v. W. Bugge, 1869 165,-
Luther, Martin, dr. Store Katechismus, oversat v. P. C. Frirdenreich, Kjøbenhavm, 1855 195,-
Luther, Martin, dr. Dr. Martin Luthers store Katekismus, og Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter, v. Johs. Feveile og Max W. Olsen, 1955 solgt
Luther, Martin, dr. Leveregler for menige Christne, Kjøbenhavn, 1882 165,-
Luther, Martin, dr. 25 prædikener, af Martin Luther, v. Hans Thyge Jacobsen og Egede Schack, NNF, 1936 solgt
Luther, Martin, dr. 32 prædikener - Ny samling - af Martin Luther, v. Hans Thyge Jacobsen og Egede Schack, NNF, 1938 145,-
Luther, Martin, dr. Luther ude og hjemme, af John Stougton, m. 44 illustrationer, flot, Bergen, 1880 195,-
Luther, Martin, dr. Luthers skrifter i udvalg, 4 bind,  v. Torben Christensen, Niels Nøjgaard, E. Thestrup Pedersen og Regin Prenter, Gad, 1962 600,-
Luther, Martin, dr. Martin Luther, hans tid, hans personlighed og forudsætningerne for hans reformatoriske værk - en psykiatrisk-historisk studie, af Paul J. Reiter, 2 bind, Westermann, 1946 265,-
Luther, Martin, dr. Martin Luthers Levnet, v. A. Listov, 185 sider, m. 48 billeder, indb. Philipsens forlag, Kjøbenhavn, 1864 195,-
Lönnebo, Martin Sjålen, Verbum, 2000, svensk 75,-
Lönnebo, Martin Se mennesket,, Borgen, 1989 75,-
Lönnebo, Martin Väven, Verbum, 2001, svensk solgt
Lønning, Inge Levende Luther, et udvalg, Land og Kirke, 1967 solgt
Lønning, Per- "Mysteriet CMB" - og andre prekener, Verbum, 1986 solgt
Lønning, Per- Kan Gud bevises ?, No. Gyldendal, 1979 85,-
Lønning, Per- Midt i livet, Land og kirke, 1967 solgt
Lønning, Per- Innfall og utfall, Land og kirke, 1956 solgt
Lønning, Per- Utenfor allfarvei, Land og kirke, 1961 solgt
Lønning, Per- Hva er kristendom ?, Land og kirke, 1955 75,-
Lønning, Per- Vandring gjennom fasten, Land og kirke, 1964 85,-
Lønning, Per- Gud går her på jorden, Land og kirke, 1971 solgt
Lønning, Per Kan kirken moderniseres, Land og kirke, 1958 85,-
Lønning, Per- Det fjerde lys, Land og kirke, 1965 solgt
Løgstrup, K. E.- Menneskets ondskab og livets godhed, Løgstrups filosofi om tilværelsen, Aarhus Universitet, 2011 solgt
Løgstrup, K. E.- Den etiske fordring, Gyldendal, 1975 og 1991 195,-

Løgstrup, K. E.-

Kære Hal - kære Koste, breve 1940-43, Gyldendal, 1992 165,-
Løgstrup, K. E.- Filosofisk impressionisme, temaer i Løgstrups filosofi, v. Niels Thomassen, Gyldendal, 1992 (indstregn. på 30 sider) 145,-

Løgstrup, K. E.-

Skabelse og tilintetgørelse, Metafysik 4. Gyldendal, 1978 165,-
Løgstrup, K. E.- Norm og Spontanitet, Gyldendal, 1972 solgt
Løgstrup, K. E.- Vidde og prægnans, Metafysik 1, Gyldendal, 1976  solgt
Løgstrup, K. E.- Kunst og Etik, Gyldendal uglebog, 1966 95,-
Løgstrup, K. E.- System og symbol, essays, Gyldendal, 1982 175,-

Løgstrup, K. E.-

Udfordringer, Mimer, 1990

85,-

Macintosh, C. H. Betragtninger over  Mosebøgerne, 6 bind, uindb. 1945 solgt
Madsen, Chr. Bregnør Christen Madsen, en lægprædikant, af Jens Abiltrup, 1930 85,-
Madsen, Iver K. "Synopsen" - Evangelierne synoptisk sammenstillede, DDB. 100,-
Madsen, Annette og J. Due Sorgens mange ansigter, breve om tab, trods og trøst, 2003 145,-
Madsen, P. dr. Embedets og menighedens samvirken i det kirkelige arbejde, Gad,  1895 indb. m. H.L.Strack, Indl. t. D. gl. testam. enkl. skrifter, 1888 185,-
Madsen, P. dr. Den kristelige Troslære, 760 s. indb. Gad, 1912-13 165,-
Malm, Magnus Vejviser, om kristent lederskab, Credo, 1990 165,-
Malm, Magnus Bag billedet, Boesdal, 2004 solgt
Malm, Magnus Hvisken fra katakomberne, Boedal, 2007 solgt
Malmstrøm, Axel Johannesrøsten, studier over Johs. døbers liv og budskab, 1931 85,-
Martensen, Hans L. Dåb og Gudstro, Steensen/Katolsk, 1982 100,-
Martensen, Hans L. Dåb og Kristenliv, Steensen/Katolsk, 1980 100,-
Martensen, H. L. H. L. Martensen, tanker og livssyn, af C. I. Scarling, Haase, 1928 solgt
Martensen-Larsen, H. Om døden og de døde, 3 bind, Ved dødens port, Glimt gennem forhænget, På evighedens kyst, uindb. Frimodt, 1925 solgt
Martensen-Larsen, H. - Religionshistorien og kristendommen, 1. del, Gyldendal, 1896 185,-
Martensen-Larsen, H. - Tvivl og tro, Frimodt, 1910 185,-
Martensen-Larsen, H. - Stjernehimlens store problemer, Frimodt, 1915 125,-
Martensen-Larsen, H. - Jairi datter, Frimodt, 1921 125,-
Martensen-Larsen, H. - De dødes plads i vor bøn, Frimodt, 1928 145,-
Martensen-Larsen, H. - Broder og søster, Frimodt, 1921 45,-
Martinsen, Magda Ikke alle dage er lige, blade af en missionærs dagbog, 1999 145,-
Mau, E. Fire hundrede fortæll. for skolen og hjemmet, Wøldike, 1877, løs solgt
Marx, Karl Filosofiens elendighed, Paludans forlag, 1973 95,-
Mayer, Reinhold Der Babylonische TALMUD, 606 s. München, 1963 165,-
McFague, Sallie Modeller af Gud, Spektrum, 1991 95,-
McKenna, Briege Er miraklernes tid forbi, Katolsk forlag, 1996 145,-
McKenzie, Peter Kristendom, praksis og tro, Spektrum, 1994, m.pletter solgt
Meile, Eva Romerbrevet, fortolket, DDB, 1989 145,-
Messerschmidt, Hubert Opdragelse til renhed, Pauluskredsen 45,-
Messerschmidt, Hubert Trosliv, Katolsk forlag, 1999, red. af Elsebeth Kieler 165,-
Messerschmidt, Hubert Kirke i kamp, Katolsk forlag, 1982, red. af Elsebeth Kieler 85,-
Meyer, F. B. Indad, opad, fremad, (taler), Lohse, Varde, 1903 75,-
Meyer, F. B. Elias, og hemmeligheden ved hans magt, Lohse, Varde, 1903 og Josva, og det forjættede land, Lohse, Varde, 1904 i een bog solgt
Meyer, F. B. F. B. Meyer, en mand der regnede med Gud, Kirkeklokken, 1933 solgt
Meyer, F. B. Vejen ind i det Allerhelligste, forklaring til Hebræerbrevet, 1994 solgt
Meyer, F. B. Vort daglige brød, andagtsbog, 1904 - uindb. og løs i blade 185,-
Meyer, F. B. Hyrdesalmen, salme 23, Lohse, 1921 solgt
Meyer, F. B. Hyrdesalmen, salme 23, Lohse, Varde, 1896 75,-
Meyer, F. B. Men jeg siger eder, en vejledning i det hellige liv, Lohse, 1905 solgt
Meyer, F. B. Jeremias som præst og profet, Struer, 1905 85,-

Meyer, Poul

Ved kristendommens vugge, (dødehavsdokumenterne), NNF, 1957

135,-

Michelet, S. Fra Mose til Profeterne, Oslo, 1925 145,-
Michelet, S. Fra Profeterne til Kristus 1., Kristiania, 1925 95,-
Michelsen, Ole og 
Thorgaard, Jørgen
Om livet og døden, Lindhardt og Ringhof, 1974 95,-
Mikkelsen, Ellen Hessellund Glæde og lys, andagter til højtiderne, Lohse 85,-
Miles, Jack Gud, en biografi, Forum, 2001 175,-
Millard, Alan Skatter från Bibelns tid, Libris forlag, Ôrebro 165,-
Millard, Alan Skatte fra Bibelens tid, Lademann, 1986 195,-
Miro, Gabriel Skikkelser på Jesu vej, 247 s. Jespersen og Pio, 1931 145,-
Moe, Carl Nåden og Sandheden, en årgang prædikener, Lohse, 1918 185,-
Moe, Carl De gamle Stier, en årgang prædikener, Lohse, 1927 185,-
Moe, Olaf Johannes evangeliet, innledet og fortolket, indb. Aschehoug forlag, Oslo, 1951  285,-
Moe, Olaf Legen Lukas, Aschehoug forlag, Oslo, 1958 145,-
Moe, Otto F. Præsten Otto F. Moe, v. hans ældste søn, Lohse, 1933 85,-
Modalsli, Ole Evangeliet, Guds kraft til liv, No. Luther, 1995 solgt
Modalsli, Ole Evangeliet om helliggjørelsen, norsk Luther, 1952 65,-
Modalsli, Ole Evangeliet om helliggørelsen, Credo, 1989 85,-
Modalsli, O. & Engedal, L.G. Evangelisk tro, Luther forlag, 1980 145,-
Mogensen, Kaj Således elskede Gud verden, Unitas, 1993 85,-
Molkte, Ernst Joacim Molkte, en Kristi stridsmand, Lohse, 1962 75,-
Molland, Einar Konfesjonskunnskap, Kristenhedens bekjennelser og kirkesamfunn, Land og Kirke, Oslo, 1961 150,-
Molland, Einar Kristne kirker og trossamfund, v. P. G. Lindhardt, Gad, 1976 175,-
Molland, Einar Fra Hans Nielsen Hauge til Eivind Berggrav, N. Gyldendal, 1951 65,-
Mollerup, H. P. H. P. Mollerup, Kirkens Korshærs stifter, Lohse, 1944 85,-
Moltmann.Wendel, E. Frihed, lighed, søsterskab, Aros, 1979 65,-
Monrad, D. G. Fra Bønnens Verden, Kr. Dagbl. forlag, 1964 135,-
Monrad, D. G. Efterladte prædikener, v. Asger Nyholm, NNF, 1961 solgt
Monrad, D. G. D. G. Monrads deltagelse i begivenhederne 1864, en efterladt redegørelse v. Aage Friis, Gyldendal, 1914 solgt
Monrad, D. G. Tro, Daab, Gjerning, Tilgivelse, Reitzel, 1879 solgt
Monrad, D. G. Studier over D. G. Monrad som religiøs personlighed, af Svend Hauge, Gad, 1944 solgt
Morgan, G. Campbell Herrens sidste breve, Missionsforbundet, 1948 95,-
Morgan, G. Campbell Bibelen og Korset, Oslo, 1952 135,-
Mortensen, Viggo Kristendommen under forvandling, Univers forlag, 2005 135,-
Mortensen, Viggo Teologi og Naturvidenskab, Munksgård, 1989 165,-
Mortensen, Viggo Tro og virkelighed, Gyldendal, 1978 75,-
Mortensen, Viggo Teologi og kritik, Gyldendal, 1983 85,-
Mortensen, Viggo Alting af kærlighed sødes, Oikoumene, 1992 85,-
Mosbech, Holger Essæismen, et bidrag til senjødedommens religionshistorie, Schultz, 1916, m. indstregn. 125,-
Mosbech, Holger Nytestamentlig isagogik, 3 bind, Gyldendal 1946, 47, 49 solgt
Mosbech, Holger Sproglig fortolkning til Første Korintierbrev, Gyldendal, 1932 solgt
Mosbech, Holger Første Korinterbrev, indledet og forklaret, Gyldendal, 1950 solgt
Mosbech, Holger Sproglig fortolkning til Apostlenes gerninger, Gyldendal, 1945 solgt

Mosbech, Holger

Apostlenes Gerninger, indledet og forklaret, Gyldendal 1929

145,-

Moucarry, Chawkat At være tro mod tro, kristendom og islam i dialog, Unitas, 2001 125,-
Munksgaard, Jens F. red. Nordjyske prædikener, af præster i Aalborg stift, Aalborg Stiftsavis forlag, 2003 145,-

Munksgaard, Knud

Mening og livsforløb, en introduktion til James W. Fowlers person- lighedsteori om udvikling af tro, Gyldendal, 1982

95,-

Munk, Arne Kaj Munk og fosterdrabet, Lohse, 1996 solgt
Müller, Johannes Bjergprædikenen for vor tid og på vort sprog, oversat af Morten Pontoppidan, NNF, 1925 145,-
Müller, Mogens Mattæus evangeliet fortolket, DDB, 1988 solgt
Müller, M & Strange, John Det gamle Testamente i jødedom og kristendom, Københavns Universitet, 1993 125,-
Münster, G. Af Guds nåde, tre bibellæsninger for troende mennesker, Kbh. 1911 65,-

Mynster, F. L.

Billeder uden ramme (974 udsagn/sandheder), Wøldike, 1880

185,-
Mynster, J. P. Prædikener holdte i Aarene 1846-1852, Gyldendal, 1854 solgt
Mæland, Jens Olav, red. Konkordieboken, Lunde, 1985 solgt
Møller, Chr. Frimodt Indien, stillingen på missionsmarken, DMS, 1918, løs 65,-
Møller, Christen Salomos Højsang i bibelsk sammenhæng forklaret til oplysning for lægfolk, Gad, 1896 135,-
Møller, Frede Se hvilket menneske, prædikener, 2 tekstrække, Credo, 1995 85,-
Møller, Frede Fra døden til livet, prædikener, 1. tekstrække, Lohse, 1998 165,-
Møller, Frede Undervejs med Kristus, prædikener fra GT, Lohse, 2005 solgt
Møller, Frede, red. . . . derfor talte jeg, prædikener 2. tekstrække, Kolon, 1991 solgt
Møller, Jens Sejre og nederlag, Borgen, 1996 85,-
Møller, Jens Glebe Doctrina Secundum Pietatem, Holger Rosenkrantz den Lærdes teologi, Gyldendal, 1966 185,-
Møller, Niels Salmesprog og salmetyper, en psykologisk undersøgelse af reformationsårhundredets danske menighedssang, til og med Hans Thomissøns Salmebog, København, 1923, slidt 145,-
Møller, Otto Den evangeliske historie 1, i Herrens kjøds dage, i sammenhæng efter det apostoliske vidnesbyrd, indb. m. Den evangeliske historie 2, De fire evangeliske beretninger om Herrens liv, deres indbyrdes forhold og forholdsvise værd, Schønbergs, 1879 285,-
Møller, Otto  - - do - -   Schønbergs, 1992 285,-
Møller, Otto Gjenløsningen, eller Jesu Kristi Liv, Død og Opstandelse til Verdens Frelse, forsøgt fremstill. i sammenhæng, Schønbergs,1884, løs omslag 235,-
Møller, Otto Bibeltimer i Gylling kirke om Apostlenes Gerninger, 1926 135,-
Møller, Otto Det faldne Menneskes Gjenfødelse og Fornyelse, Schønb. 1870 solgt
Møller, Otto Fra Gylling kirke, en årgang prædikener, Schønbergske solgt
Møller, Otto Fra Gylling kirke, en ny årgang prædikener, Gad, 1931, slidt 165,-
Møller, Otto Gyllingpræsten Otto Møller, liv og forfatterskab, Gad, 1931 185,-
Møller-Christensen, Vilh. og Jørgensen, K. E. Jordt Bibelens Dyreliv, DUF, 1952 145,-
Møller, Aage Myten og folket, Forl. Toam, 1984 solgt

Møller, Aage

Myten og mennesket, Credo, 1967

85,-
Nagel, Thomas Hvad er meningen med det hele, filosofi for begyndere, 1991 solgt
Nagel, Thomas Spørgsmål om livet og døden, analytisk filosofi, Samleren, 1997 145,-
Naville, Ernest Det onde, Kjøbenhavn, 1874 95,-
Naville, Ernest Den himmelske Fader, Kjøbenhavn, 1872 95,-
Naville, Ernest Det evige liv, Kjøbenhavn, 1878 95,-
Neergaard, Carl J. B. Apostlen Andreas, Odense universitetsforlag, 2000 125,-
Nepper-Christensen, Poul Teologi og kirke, 12 forfattere, festskrift til P. Nepper-Christensen 95,-

Newbigin, Lesslie

Galskab for vismænd, Evangeliet og vestlig kultur, DMS, 1986

75,-

Nielsen, Alfred Ur-kristendom, nye oplysninger om Jesus og hans apostles liv, 1931 95,-
Nielsen, Bent Feldbak Dåb og Tro i landsretten, Doxa, 1999 solgt
Nielsen, Ditlef Den historiske Jesus, fremtidens religion, Gyldendal 1933 85,-
Nielsen, Eduard Håndskrift fundene i Juda ørken, Gad, 1956 95,-
Nielsen, Eduard Det gamle Israels religion, 2 udg. Gad, 1972 125,-
Nielsen, Erik A. Den skjulte Gudstjeneste, Amadeus forlag, 1988 165,-
Nielsen, Erik A Kristendommens retorik, Gyldendal, 2010 175,-
Nielsen, Fredrik, dr. prof. Håndbog i kirkens historie, 2 bind, 1909 sider, 1892, alm. skrift 545,-
Nielsen, Fredrik, dr. prof. Ledetråd i kirkens historie, 2 bøger i 1. bind, Indtil Reformationen og Efter Reformationen, 3 udg. 1887, alm. skrift, m. indstregn. 175,-
Nielsen, Fredrik, dr. prof. Ledetråd i kirkens historie, 2 bøger i 1. bind, Indtil Reformationen og Efter Reformationen, 3 udg. 1893, alm. skrift, m. indstregn. 175,-
Nielsen, Helge Kjær Nytestamentlig græsk, formlære og syntaks, Aros, 1974 145,-
Nielsen, Helge Kjær Kommentar til Johannesevangeliet, Aarhus Universitetsforl, 2007 solgt
Nielsen, Jørgen Hedager, red. Vi som kirke, Lohse, 1997 135,-
Nielsen, Kjeld + Granild, Sigurd Krønikebøgerne, Ezras bog og Nehemias bog, fortolket, DDB, 1995 135,-
Nielsen, Marius Th. Oldkirkens ældste forkyndelse, Brevet til Diognetos, De tolv apostles lære, Andet Klemensbrev, 74 s. Lohse, 1919 solgt
Nielsen, Niels Et langt liv i Herrens tjeneste, D.Luthersk 95,-
Nielsen, N. P.  Vore evangelier, Fyns bogh., 1938 65,-
Nielsen, N. P.  Trosbekendelsen, Credo, 1960 65,-
Nielsen, Karl Cæsar og Jesus, Aschehoug, 1945 65,-
Nielsen, Kirsten Ezekiels bog, fortolket, DDB, 1988 135,-
Nielsen, Svend Aage Han er Herren, prædikener, 1987 65,-

Nielsen, Svend Aage

Salmernes bog, fortolket, DDB, 1983

85,-

Nielsen, Allan Graugaard

Mennesket  i Guds skole, Lohse, 1993

75,-

Nietzsche, Friderich Also Sprach Zarathustra, Stuttgart, 1941 145,-
Nietzsche, Friderich Den Manen Friedrich Nietzsches, München, indb. u.år 165,-
Nietzsche, Friderich Nietzsches kamp med den kristelige moral, v. Frode Jakobsen solgt
Nissen, Karsten, m. fl. Huset mellem himmel og jord, en bog om folkekirken, Ventus, 1993 135,-
Nissen, Karsten, m. fl. Diakoni, en integreret dimension i folkekirkens liv, Aros, 2001 solgt
Nissen, Johannes, m.fl. Du som går ud fra den levende Gud, Anis, 1993 165,-
Nissen, Johannes For menneskelivets skyld, Unitas, 1991 85,-
Noack, Bent Teologien og dens fag, Gad, 1960 175,-
Noack, Bent Om Fadervor,  Gad, 1969 solgt
Noack, Bent Petersbrevene og Judasbrevet, fortolket, DDB, 1986 75,-
Noack, Bent Paulus, Gad, 1974 75,-
Noack, Bent Guds rige i os eller iblandt os, Luk. 17. 21. GAD, 1967 solgt
Noack, Bent Markus evangeliets lignelses kapitel, GAD, 1965 85,-
Noack, Bent Lukas evangeliets rejseberetning, fortolket, Gad, 1977 95,-

Noack, Bent

Det nye testamente og de første kristne årtier, GAD, 1970

solgt

Noe-Nygaard, Helge Bibelske sange, Poul Kristensen, 1994 95,-
Noe-Nygaard, Helge Dit ord blev vort sted, prædikener, KKV, 1990 solgt
Nordborg, Sverre Virkelig kristendom, Lutherstiftelsen, 1935 solgt
Nordlander, Agne Hellighetens återkomst, Uppsala, 1989 85,-
Nordlander, Agne Korsets mysterium, Lunde, 1984 solgt
Norn, Otto Grenen fra livets træ, Poul Kristensen, 1993 85,-
Norn, Otto Frelsens Horn, Poul Kristensen, 1999 85,-
Norn, Otto Levende stene, Poul Kristensen, 1997 85,-
Norn, Otto Civitas Hierusalem, Til alters med Absalon, Poul Kristensen, 2003 85,-
Norn, Otto At se det usynlige, Gad, 1982 solgt
Norrild, Sv. & Salomonsen, P. Religions psykologisk tekstbog, Gyldendal, 1970 65,-
Nouwen, Henri J. M. Styrke i ensomhed, 3 meditationer, Savanne, 1988 85,-
Nouwen, Henri J. M. Den livslange glæde, Steensens forlag, 1996 solgt
Nouwen, Henri J. M. Håpets såkorn, St. Olav forlag, norsk, 2002 185,-
Nygaard, Frederik Kristenliv i Danmark 1741-1840, Den fynske opvækkelse, 1897 185,-
Nygaard, Jens Jørgen Kristne samfund i Danmark, Forum, 1981 85,-
Nygren, Anders Pauli brev till Romarna, 2. oplag, Stockholm, 1947, m. instregn.  95,-
Nygren, Anders Den kristna kärlekstanken genom tiderna, 2 bind, sv. 1938 - 1947 195,-
Nygren, Anders Eros og Agape, svensk, 1966 solgt
Nysten, Jes Sankt Thomas og virkeligheden, Anis, 1992 135,-
Næss, Arne Filosofiens historie, 2 bind, Universitetsforlaget, Norge, 1976 245,-
Næss, Arne Livsfilosofi, om følelser og fornuft, Multivers, 1999 solgt
Nøjgaard, Niels Jesus, portræt af Jesus, Gad, 1975 75,-
Nørfelt, Aage Usporlige veje, erindringer, Odense Universitetsforlag, 1993 95,-
Nørgaard, Anders Udsyn over den kristne menigheds levnedsløb, 2 bind, uindb. 1927 235,-
Nørgaard, Anders Kun ved Badet og ved Bordet, Gad, 1939 solgt
Nørgaard, Johannes På vej til en livsopgave, Baptisternes forlag solgt
Nørgaard, Johannes Den kristne dåb, Baptisternes forlag solgt
Nørgaard-Højen, P. red. Kristendommen og de andre religioner, Anis, 1988 165,-
Nørregaard, Jens Festskrift til Jens Nørregaard, den 16 maj 1947, GAD, 1947 85,-
Nørregaard, Jens Studier over Spencer, Lotze og Grundtvig, Schønberg, 1890 75,-
Nørr, Erik Præst og administrator, Rigsarkivet/Gad, 1981 175,-
Odeberg, Hugo Pauli brev till Korintierne, Stockholm, 1944 145,-

Ohrt, F.

Israels profeter og deres betydning for Israels religion, Gyld. 1915

solgt

Oldkirken Oldkirkens ældste forkyndelse, Brevet til Diognetos, De tolv apostles lære, Andet Klemensbrev, v. Marius Th. Nielsen, Lohse, 1919 165,-
Olafsrud, Ole-Magnus, m.fl. Medvandring, Credo, 2008 solgt
Olesen, Elith Diakonien i kirkens historie, Frimodt, 1969 135,-
Olesen, Elith Der stod et vejr fra vest, Anis, 1997, snavset 65,-
Olesen, Elith De frigjorte og Trællefolket, 928 s. Anis, 1996 235,-
Olsen, Svend Olaf Prædikener, Queenswood 95,-
Opdahl, Sigurd Hvordan bør jeg leve, en etik, Frimodt, 1953 solgt
Orr, James Jomfrufødselen, Christiania, København, Minneapolis, 1911 95,-
Orr, James Opstandelsen, Christiania, København, Minneapolis, 1913 95,-
Ortberg, John Gro i tro, Credo, 2005 85,-
Ostenfeld, Ib Det besjælede Univers, kampen mellem hjernen og hjertet, NNF 75,-
Ostenfeld, Ib Fortrolige samtaler om evangeliernes verdensbillede, Hårby, 1980 145,-
Otterdahl-Elmstrand, Ella Et knippe livsbilleder fra vækkelsestiden i år. 1850-60, ELM, 1950 65,-

Otto, Gert

Håndbog i religionsundervisning, NNF, 1968

145,-

Ousland, Godvin Vekkelsesretninger i norsk kirkeliv, Luther forlag, 1978 solgt
Otzen, B.  0g Nielsen, E. Dødehavsteksterne, Gad, 1959 145,-
Otzen, Benedikt Israeliterne i Palæstina, Gad, 1977 165,-
Otzen, Benedikt Den antikke jødedom, Gad, 1984 185,-
Otzen, Benedikt m. fl. Myter i Det gamle Testamente, Gad, 1976 125,-
Overgaard, Christian Femten Vedersø-Prædikener, Poul Kristensen, 1997 95,-

Oxholm, O.

Fra Ur til Ægypten, tanker over Abraham, Isak og Jakob,  Hagerup, 1911

125,-
Tilbage Frem