-

Ikast kristne Antikvariat 
tlf. 9725 2077

-
Gad, Chr. lic. theol Den evangelisk-christelige Religion efter den Augsburgske Troesbekjendelse. En Lærebog til Brug ved højere Underviisning og for tænkende Christne, indb. 286 s. Reitzel, 1849 solgt
Gad - Religionshåndbogen Religionshåndbogen, red. af Peter Boile Nielsen, Gad, 1994 solgt
Gammeltoft-Hansen, Hans Hvad vi for intet fik, prædikener, Fisker & Schou, 1996 solgt
Gardell, Jonas Om Gud, Aschehoug, 2004 solgt
Gärtner, Bertil E. Jesus og hans samtid, Lohse, 1986 135,-
Gärtner, Bertil E. På den tid, en bok om den historiske Jesus, Luther forlag, 1983 135,-
Gerhardsson, Birger Evangeliernes forhistorie, Aros, 1978 85,-
Gl. Testamente Det Gamle Testamente, med noter, v. Flemming Hvidberg, indb. Bibelselskabet, 1983 solgt
Gemeren, Willem van Fra Skabelsen til det nye Jerusalem, Bibelen i frelseshistorisk perspektiv, indb. 558 s. D.Luthersk, 2001 175,-
Geest, Hans van der Under fire øjne, om sjælesorg, Aros, 1984 solgt
Gesenius, Wilhelm Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch, über das Alte Testament, Leipzig, 1899 - revnet i ryg, ellers hel og solid 300,-
Geismar, Eduard Religionsfilosofi, m. få indstregn. Gad, 1924 145,-
Geismar, Oscar "Jeg og Faderen, vi er eet" NNF, 1938 65,-
Geismar, Oscar Kristus, Guds levende ord, en årgang prædikener, Gyldendal 1933 solgt
Gibran, Kahlil Menneskesønnen, Sankt Ansgar, 1984 solgt
Gibran, Kahlil Profeten, Aschehoug, 2002 85,-
Giversen, Søren og Skovmand, Marianne Aagaard, red. Historien om Jesus og Jesus i historien, DR multimedie, 1999 235,-
Giversen, Søren Oldkristne tekster, 3 bind, Poul Kristensen, 2001 solgt
Giversen, Søren Filips Evangeliet, Gad, 1966 165,-
Giversen, Søren Thomas Evangeliet, Gyldendal, 1999 185,-
Giversen, Søren Det ny Testamentes Tidshistorie, Gad, 1978 solgt
Giversen, Søren Munke og mystikere, Oldtidens kristne Ægypten, Rhodos 135,-
Giversen, Søren Bibelen gennem tiderne, udstillingskatalog, Aarhus, 1992 85,-

Giversen, Søren

Jeg Mani, Jesu Kristi apostel, Tusculanum forlag, 1999

solgt

Gjesing, Knud En Missionspioner - H. P. Børresens liv med særligt henblik på hans missionsvirksomhed, Gad, 1961 135,-
Gjelstrup, P. C. Ved løvfaldstide, erindringer, Struer, 1980 85,-
Glahn, L. Hjemkomst Profeten, Esajas kap. 40-66, Haase, 1929 135,-
Glarbo, Chr. Kristelig Etik, Schønbergske, 1921, m. indstregn. solgt
Glasenapp, Helmuth von Indiens religioner, Studenterlitteratur, 1967, svensk 95,-
Glebe-Møller, Jens Med venner i lys vi tale, Anis, 1993 solgt
Glebe-Møller, Jens Om moralen, dens betydning, grundlag, anvendelse, GAD, 1982 85,-
Glebe-Møller, Jens Jesus og teologien, kritik af en tradition, GAD, 1984 95,-
Glebe-Møller, Jens Politisk Dogmatik, FK-tryk, 1982, m. indstregn. 65,-
Godet, F. Pauli første brev til Korinthierne, Høst & søn, 1895 solgt
Godet, F. Bibelske Studier, 2. opl. Høst & søn, 1878 185,-
Godet, F. Lukas-Evangeliet, fortolket, 2 bind i een bog, Høst, 1875 solgt
Gollwitzer, Helmut De rige kristne og den arme Lazarus, Aros, 1970 solgt
Grammatik NT gresk grammatikk, v. Ragnar Leivestad, Oslo, 1972 95,-
Grammatik Hebraisk grammatikk, v. Rosemaie Köhn, Oslo, 1972 95,-
Granild, Sigurd Ezrabogens literære Genesis, (doktordisputats), Gad, 1949 165,-
Greek-English Lexicon A New Greek-English Lexicon to the New Testament, Chicago, 1948 175,-
Gregersen, Niels Henrik Teologi og Kultur, Aarhus Universitetesforlag, 1988 135,-
Gregorius av Nazianzos Fem teologiske tal, Artos, svensk 85,-
Griechisch-Deutsches Griechisch-Deutsches Hand-Wörterbuch, von Fr.W.Riemer, 2 bind, ialt 2266 s. Jena und Leipzig, 1819-20 - (omslag løs på bind 1.) 595,-
Griechisch Handkonkordanz zum Griechischen neuen Testament, von Alfred Schmoller, Stuttgart, 1953 175,-
Greek Lexicon The analytical Greek Lexicon, London, 1971 solgt
Grane, Leif Confessio Augustane, Gyldendal, 1963 m. indstregn. 95,-
Grane, Leif Confessio Augustane, Gyldendal, 1976   165,-
Grane, Leif- Pierre Abélard, Filosofi og kristendom i Middelalderen, 1964 185,-
Grane, Leif- Teologi og tradition, festskrift til Leif Grane, Aros, 1988 175,-
Grane, Leif- Den store katekismus, Martin Luther, DDB, 1976 solgt
Grane, Leif- Kirken i historien, de første 8 århundreder, Gyldendal, 1973 225,-
Grane, Leif- Kirken i den europæiske middelalder, Gad, 1999 solgt
Grane, Leif- Protest og konsekvens, Gyldendal, 1968 235,-
Grane, Leif- Protest og konsekvens, Gyldendal, 1968, m. indstregn. 195,-
Grane, Leif- Kirken i det 19. århundrede, europæiske perspektiver, Gad, 1982 235,-
Grane, Leif- Den uberegnelige Luther, Gad, 1995 175,-
Grane, Leif- I ånd og sandhed, prædikener, Anis, 2002 solgt
Grane, Leif- Kristendommen i historien, artikler 1950-96, Reitzel, 1997 solgt
Grane, Leif- Historien om Martin Luther, Aros, 1983 solgt
Grane, Leif- Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter, Bibelselskabet, 1976 95,-
Grane, Leif Contra Gabrielem, Luthers Auseinandersetzung mit Gabriel Biel in der Disputatio Contra Scholasticam Theologiam 1517, Gyldendal, 1963 195,-
Grane, L.+ Lausten+Stenbæk- Kirkehistoriske samlinger, 1974, Akademisk forlag 85,-
Grane, Leif, udvalgt af- Tidehverv, en antologi, 25 artikler, Gyldendal 125,-
Graversen, Hans Apostelen Peters liv og gerning, DUF, 1923 65,-
Gräs, C. J.  Nøglen til Himmerig, Alfa, 2002 95,-
Gregersen, Niels Henrik, m.fl. Rejsen og grænsen, som mand og kvinde skabte han dem, Anis, 1998 145,-
Grundtvig, N. F. S. se samlingen under "Bogserier" på menuen -
Grundtvig, F. L. Indsigelser mod alle kætterier - Tertullians og latinerkirkens mærkeligste skrift om Troens Ord, Schønbergs, 1900, slidt 145,-
Græsholt, Thorkild Hinduisme, Gad, 1977 65,-
Græsk-Dansk ordbog Græsk-Dansk ordbog, v. C. Berg, 4. optryk, 1968, Gyldendal 265,-
Græsk-Dansk ordbog Græsk-Dansk ordbog, v. C. Berg, 9. optryk, 1995, Gyldendal 295,-
Grønbech, Vilhelm Kampen om mennesket, indb. Jespersen & Pio, 1930 solgt
Grønbech, Vilhelm Primitiv religion, Reitzel, 1967 45,-
Grønbech, Vilhelm Kristus, den opstandne frelser, Gyldendal 85,-
Grønbech, Vilhelm Jesus, Menneskesønnen, Gyldendal, 1963 85,-

Grønbæk, Villiam

Barnets religiøse verden, NNF, 1962

95,-

Gunnarson, Thorstein Dommedagsventing, millennismen og dens innslag i norsk kristendom, 296 s. indb. Lunde, 1928 (Norvegiæ Sacræ VI) 265,-
Gustafson, Emil Samlede skrifter, 2 bind, Filadelfiaforlaget, 1962 195,-
Gustavsson, Anders Forskning i folkeligt fromhetsliv, Staffanstorp, 1976 75,-
Guyon, Madame Autobiografi av Madame Guyon, 397 s. Stavanger, 1949 185,-
Gyldendal Gyldendals Religionsleksikon, v. F. Stefansson og A.  Sørensen, 1999 195,-
Gøtzsche, Johannes Dømmer ikke, hæfte, 1925 20,-
Gøtzsche, Johannes Forskelligt, præstetaler, 1909 45,-
Gøtzsche, Johannes Hvorledes Jesus bad, 1911 35,-
Gøtzsche, Johannes Fra Herrens tjeneste, 1908 65,-
Gøtzsche, Johannes Præstens søndags Gudstjeneste, 1938 95,-
Gøtzsche, Johannes Min tillid til Bibelen, 1930 solgt
Gøtzsche, Johannes Træk af en jydsk vækkelseshistorie, 1925 165,-
Gøtzsche, Johannes Livserindringer, 1955 165,-
Gøtzsche, Johannes Livsrørelser, 1925 165,-
Hagberg, Knut Sædernes bog, illustreret, Reitzel, 1947 165,-
Hahn, Bent Det gamle testamente i Det nye, 20 prædikener, Gad, 1979 95,-
Hald, Haldor Kirken der forarger, Frimodt, 1959 95,-
Hallbäck, Geert Strukturalisme og eksegese, Gad, 1983, m. indstregn. 75,-
Hansen, Bente Gud og Hvermand - om tro og politik, People, 2008 95,-
Hansen, Bent Smidt Eksistens-teologi, Berlinske, 1967 65,-
Hansen, Per Faye Bibelen og utgravingerne, Funn og fakta, Oslo 1956 95,-
Hansen, Jørgen Ordet er frit, prædikener, Gad, 1985 85,-
Hansen, Knud Nat-cafeen, Gyldendal, 1991 solgt
Hansen, Knud Forargelsen, senjødedommen og Jesu forkyndelse, 1994 85,-
Hansen, Knud Revolutionens Samvittighed, Gyldendal, 1965 95,-
Hansen, Knud Om at have mod til at leve, Mimer, 2002 145,-
Hansen, Knud Den kristne tro, Gyldendal, 1978 165,-
Hansen, Knud Bjergprædikenen, fortolket, Mimer, 1992 95,-
Hansen, Knud Den kristelige Troslære, Gyldendal, 1961 95,-
Hansen, Knud Mefistofeles, reflektioner over kunst og evangelium, GP, 1987 95,-
Hansen, Knud Og glædelig er hver en dag, prædikener, Mimer forlag, 1990 solgt
Hansen, Leif Bork Glædens under, prædikener og salmer, Thorsgaard, 1983 75,-
Hansen, Leif Bork Kærligheden der holder kaos tilbage, prædikener og salmer, 1988 85,-

Hansen, N.C.

Ledetråd gennem Jesu liv, Lohse, 1936

85,-

Hansen, N.C. En kort bibelforklaring til Johannes Åbenbaring, Rønne, 1924 solgt
Hansen, Nils Gunder Da Gud kom ind fra kulden, Gyldendal, 1999 95,-
Hansen, P. O. Ryberg Evangelierne, som kilder til Jesu liv, m. tavle, Gyldendal, 1904 135,-
Hammershaimb, E. Amos, fortolket, NNF, 1979 85,-
Harbsmeier, E. m. fl. At prædike for børn, 1. del, Anis, 1994 195,-
Harbsmeier, Eberhard, m. fl. At prædike for børn, 2 bind, Anis, 1995 485,-
Harker, Ronald Fra arkæologiens verden, Bibelens lande, Schønbergske, 1977 135,-
Hartnack, Justus Strejftog i Filosofien, Reitzel, 1996 95,-
Haug, A. Profetordet gjennom tidsaldrene, Skien, u.år 85,-
Hauge, Hans Nielsen Hans Nielsen Hauge og hans samtid, v. A. Chr. Bang, 4. oplag, 508 sider, Cappelens forlag, u.år 275,-
Hauge, Hans Nielsen Hans Nielsen Hauge, biografi 1804-1824, v. Sverre Nordborg, 1970 solgt
Hauge, Hans Nielsen Hans Nielsen Hauge i Danmark, v. A. Fibiger, 1924 95,-
Hauge, Hans Nielsen Hans Nielsen Hauge, v. Alfred Hauge, 1944 65,-
Hauge, Hans Nielsen Hans Nielsen Hauge, v. Jacob B. Bull, 1919 solgt
Hauge, Hans Nielsen Hans Nielsen Hauges udvalgte skrifter, uforandrede, således som han selv nedskrev dem, 2 opl. Kristiania, 1900 solgt
Hauge, Hans Nielsen Hans Nielsen Hauges Reiser og vigtigste Hændelser, beskrevet af ham selv, 3 udg. Kristiania, 1914, løs i bind 275,-
Hauge, Hans & Schuster, 
Benny Grey, red. af
Essays om Babel, Babelsmyten i teologisk, filosofisk og æstetisk perspektiv, Anis, 1986 195,-
Havelund, Hjalmar Hvad siger de dog i kirken, 102 samtaler, 1. tekstrække, Borgen, 1984 85,-
Havelund, Hjalmar Hvad siger de dog i kirken, 102 samtaler, 2. tekstrække, Borgen, 1984 85,-
Haystrup, Helge Augustin studier, bind  6 - 10 - 11, Reitzel á 85,-
Haystrup, Helge Byzantz, Lohse, 1975 85,-
Haystrup, Helge Oldkirken, Lohse, 1974 85,-
Haystrup, Helge Det gamle budskab, indsigelse til opbyggelse, Reitzel, 1985 95,-
Haystrup, Helge Middelalderkirken, fra folkevandring til højmiddelalder, Lohse, 1976 85,-
Haystrup, Helge Kamp og sejr, oldkristne positioner, Reitzel 165,-
Haystrup, Helge Kristusbekendelsen i oldkirken, Reitzel 165,-
Hebreisk nybörjarbok Hebreisk nybörjarbok, v. Helmer Ringgren, Lund, 1978, m.indstregn. solgt
Hebræisk Grammatik Hebræisk Grammatik, v. Johs. Pedersen, 1933, indb. solgt
Hebræisk Grammatik- Hebræisk Grammatik, af Jac. Chr. Lindberg, indb. Kjöbenhavn, 1828 solgt
Hebraica Biblia Biblia Hebraica, 2 bind, v. Rud. Kittel, Lipsiae, 1913 250.-
Hebraica Biblia Biblia Hebraica, 2 bind, v. Rud. Kittel, Stuttgart, 1925 solgt
Hebrew New Testament Delizsch´s Hebrew New Testament, 1937 95,-
Hedenius, Ingemar Tro og Viden, Reitzel, 1960 75,-
Heiler, Friederich Urkirche und Ostkirche, 607 s. München, 1937 solgt
Heilman, Gerhard Kirken og videnskaben, Fremad, 1953 solgt
Helgason, Jón, dr. theol. Islands kirke, fra dens grundlæggelse til reformationen, Gad, 1925 185,-
Hellström, Ivan Forstår du det du læser?, Credo, 1989 solgt
Helveg, Ludv. N. dr. Den danske kirkes historie, til reformationen, 2 bind, indb. udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, 1862-1870 375,-
Helveg, L. N. dr.   Korinther-Brevene, forklarede, Miloske, 1863 125,-
Helweg, Hjalmar Mennesker og Typer, udvalgte afhandlinger, Reitzel, 1973 85,-
Hersleb, Peder En Samling af Prædikener, 948 s. + anhang 94 s. Kjøbenh. 1771 solgt
Hilleren, Per Profet-nøkkelen, Israel og nasjonerne, D. Kr. Bokringen 85,-
Hildebrand, Karl-Gustaf Kristne perspektiver, Europa-Bøger, 1936 65,-
Hildegard af Bingen Hildegards Lægebog, indb. Rhodos, 1997 solgt
Historiske Kildeskrifter 10 række 1-4, Froissarts Krønike, Schønbergske, 1923 165,-
Historiske Kildeskrifter 10 række 10-14, Cæcars Borgerkrig, Schønbergske, 1925 solgt
Historiske Kildeskrifter 10 række, 28-31, Xenofon Anabasis, Schønbergske, 1929 165,-
Hjejle, Bernt Møde med Jerusalem, Gad, 1992 125,-
Hjernøe, Leif Du kender mig jo, undervejs i livet fra barn til voksen, Rel.p.Center 85,-
Hjerresen, Axel Bibelen, kirkens missionsbog, DUF, 1944 75,-
Hjerresen, Axel Virkelighedstro i en ny tid, opgør, Aros, 1995 95,-
Hjerresen, Axel Diskussion med Gud, hjertets og hjernens spørgsmål, Aros, 1980 75,-
Hjerresen, Axel Jesus, den uventede, Aros, 1985 75,-
Hjerresen, Axel Tvivlerens bog, Aros, 1968 95,-
Hjerresen, Axel Menneskets krise, Aros, 1978 85,-
Hjerresen, Axel Jesus, den store gåde - det store svar, Aros, 1958 95,-
Hoffmeyer, Skat Tilværelsens sammenhæng, Gyldendal, 1929 135,-
Hoffmeyer, Skat Hvorfor være flittig, NNF, 1932 135,-
Holen, John Profetisk verdenshistorie, Daniels bok, Ansgar, 1971 85,-

Holger, Hans-Eric

Bevingede ord fra Bibelen, Williams forlag, 1973

95,-
Hollandsk Katekismus Den Hollandske Katekismus for voksne, Kateketcentralen, 1970 135,-
Holm, Katrine Winkel, red. Og Gud velsignede dem, om kirke, kærlighed, ægteskab, Anis, 2005 95,-
Holm, Kjeld Erfaring og kristendom, essays og prædikener, Aros, 1989 85,-
Holm, Kjeld At man er en anden, essays og taler, Aros, 2002 145,-
Holm, Niels Johannes Niels Johannes Holm, 1778-1845, et blad af Brødremenighedens historie, af Jens Holdt, NNF, 1937 solgt
Holm, P. A. Bibelske Sæder og Skikke, Kjøbenhavn, 1856 95,-
Holm, Søren Religions-filosofiske essays, Gyldendal, 1943 85,-
Holm, Søren Religions Filosofi, NNF, 1955 solgt
Holm, Søren Protestantisme, Gyldendal, 1950, m. indstregn. 75,-
Holm, Søren Religionsfilosofien i det 19. århundrede, 2 bind, NNF, 1952 195,-

Holm, Søren, på dansk ved

Verdens store religioner, Haase, 1969

85,-

Holm-Nielsen, Sv. m.fl. Bibelen, indhold og historie, Gad, 1975 125,-
Holm-Nielsen, Svend Tolvprofetbogen, fortolket, D.d.B. 1985 solgt
Holm-Nielsen, Svend Historien bag Palæstina-problemet, Berlinske, 1975 solgt

Holm-Nielsen, Svend

Det gl. testamente og det israelitisk jødiske folks historie, GAD, 1964

125,-

Holmquist, Hjalmar Kirkehistorie, 3 bind, v. Helge Haar, Schultz forlag, 1925, pæne 295,-
Holt, Else K. red. Alle der ånder skal lovprise Herren, Anis, 1998 175,-
Holt, Else Kragelund og 
Nielsen, Kirsten, red. af
Bibelkundskab, introduktion til Det Gamle Testamente, Aarhus Universitetsforlag, 1999 195,-
Holt, Harry, Mrs. Sædekornet fra Østen, Lohse, 1973 75,-
Holt, Knud Erindringer om det evige liv, Poul Ktistensen, 2002 135,-
Honoré, Paul Livsanskuelse, NNF, 1956 75,-
Honoré, Paul Livets labyrint, Poul Kristensen, 1995 75,-
Horsens, Karen I disse korte dage, prædikener, Aros, 1990 95,-
Horsens, K. & Sandbæk, H. ABZ i kristendomskundskab, Chr. Erichsen, 1966 285,-
Hougaard, Sven-Jørn Menighedens stilling i Guds plan, BookPartner, 2003 265,-
Hughes, Gerard W. Gud i et og alt, om menneskers længsel og Guds nærvær, Boedal solgt
Hus, Jan Reformatoren Jan Hus og hans vej til bålet, af R. Teislev, Aros, 1965 95,-
Hvalvik, Reidar Fra Jerusalem til jordens ender, Ap.Gerninger, No.Luther, 1986 85,-
Hvas, Jens På kærlighedens vej,, prædikener og taler, Indl.Sømandsm. 1982 65,-
Hvidtfeldt, Arild Religioner og kulturer, Munksgaard, 1977 85,-
Hvidtfeldt, Arild Politikens introduktion til RELIGION, ritualer og myter, 1994 165,-
Hyldahl, Niels Galaterbrevet, fortolket, DDB, 1982 solgt
Hylleberg, Bent Førsters breve, Føltved, 1984 145,-
Høffding, Harald Religionsfilosofi, indb. løs i ryg, D. Nordiske forlag, 1901 175,-
Høirup, Henning Fra døden til livet, Grundtvigs tanker, Gad, 1983 85,-
Højbo, Bjørn Evangelium og oldkirke, Pauluskredsen, 1961 145,-
Højbo, Bjørn Nadver og Messe, Pauluskredsen, 1969 145,-
Højholt, Lene Vejen, meditativ fordybelse i Johannesevangeliet, Borgen, 2006 solgt
Højlund, Asger Chr. Men Han gav afkald, bidrag til Kristologien, Kolon solgt
Højmark, Asger Dansk kristendom, Kirkeligt Samfund, 1935 65,-
Haaning, Aksel Den kristne mystik, Reitzel, 1993 135,-
Indre Mission, 1861 - 2011   En bevægelse i bevægelse, v. Kurt E. Larsen, Kolon, 2011 195,-
Indre Mission Kirkelig forening for den indre mission i Danmark gennem 100 år, 1861-1961, v. Paul Holt, 1961 95,-

Illustreret Religionshistorie 

Red. af Johs. Pedersen, (9 forfattere,Vilh.Grønbech m.fl.), Gad, 1948 

275,-

Inger, Mor Inger Bondo og hendes kristeligt-sociale arbejde blandt ensomme og hjemløse mænd på Københavns Vesterbro, Kr.Dagblad, 1968 45,-
Ingemann, B. S. Bernhard Severin Ingemanns Levnetsbog, skreven af ham selv,  består af 2 dele i een bog, Reitzel, 1862 265,-
Ipsen, O. C. De ti Guds Bud, med Luthers forklaring, Bethesda, 1891 65,-
Irenæus Bevis for den apostolske forkyndelse, v. Jes P. Asmussen, Gad, 1970 solgt
Islam Muhammedanisme og Muhammedanermission, D. Pathanm. 1959 95,-
Iversen, Hans Ravn, m.fl. Vinduer til Guds rige, 16 forelæsninger om kirken, Anis, 1995 solgt
Iversen, Hans Ravn, red. Dåb og medlemskab i folkekirken, Anis, 2000 solgt
Jacobi, Finn, red. Jesu død og opstandelse, Gyldendal, 1978 165,-
Jacobsen, J. C. Djævlebesværgelse, træk af Exorcismens historie, Gad, 1972 185,-
Jacobsen, J. C. Besættelse og trolddom i Nibe 1686, Gad, 1973 165,-
Jacobsen, J. P. Religionshistorisk brevveksling, NNF. 1964 145,-
Jacobsen, Johs. W. For livets skyld, prædikener, Aros, 1979 65,-
Jacobsen, Johs. W. Sorg er til glæde vendt, prædikener, 1985 85,-
Jacobsen, Svend Velsignelsen fra Herrens hus, Munksgaard, 1947 85,-
Jakobe, udgivet af Lysglimt i Tusmørke, uddrag af N.F.S. Grundtvigs, Søren Kierkegaards og Rasmus Nielsens skrifter, 234 s. Gad, 1891, flot indb. 165,-
Jakobsen, Sv. Ebbe Guds kærlighed ej grænse ved, Kirkens Korshær, 1993 solgt
Jamison, Christopher at finde helligt rum, klostervisdom for moderne mennesker, Boedal solgt
Janson, Kristofer Jesus-sangene, Minneapolis, 1893 85,-
Jensen, Axel Mit kald til Kina, Kirkeklokken, 1946 solgt
Jensen, Ellen Dalgaard Hvor himmel og jord mødes, omsorg i hverdagen, Samv. Men.pl. 1998 85,-
Jensen, Hans J. Lundager Gammel Testamentlig Religion, Anis, 1998 solgt
Jensen, F. Elle Rationalismen i Danmark, Hagerup, 1926 solgt
Jensen, F. Elle Pietismen i Danmark, Lohse, u.år 75,-
Jensen, F. Elle Pietismen i Jylland, Gad, 1944 75,-
Jensen, Erik Farlig frihed, Tro og ansvar i vor tid, Hirschprungs, 1955 75,-
Jensen, Jørgen I. Den fjerne kirke, Samleren, 1995 245,-
Jensen-Maar, J. J. Jensen-Maar, erindringer og minder, v. Chr. Nielsen, 1933 135,-
Jensen, Mads Storgaard At lære livet, Centrum, 1997 85,-
Jensen, Mogens To mænd og deres mission, Savanna, 1992 solgt
Jensen, Ole I vækstens vold, økologi og religion, Fremad, 1977 solgt
Jensen, Ole Dansk Kristendom, en folkebog om kirken, Aros, få indstregn. solgt
Jensen, Povl Johannes Det Latinske Perfektsystem, studier i kategorierne Modus og Tempus i Ciceros sprog, Munksgaard, 1941 95,-

Jensen, Svend

Dansk religions abc, med over 200 beskrivelser af det åndelige, 
religiøse og kristne Danmark, Naver Tryk, 1995

100,-

Jeppesen, Alfred Kongens kolonister, De fransk-reformerte i Fredericia, Th. & A., 1982 135,-
Jeppesen, Axel B. Er det vigtigt ?, prædikener, Viborg, 1981 65,-
Jeremias, Joachim Jesu lignelser, tolket for menigmand, Aros,1978 solgt
Jervell, Jacob Da fremtiden begyndte, urkristendommens tro og tænkning, 1976 125,-
Jervell, Jacob Den historiske Jesus, Oslo, 1962, m. indstregn. 75,-
Jervell, Jacob Større kærlighed har ingen, Unitas, 1995 95,-
Jochumsen, Mathias Af den mandlige diakonis historie, P.Haase, 1950 165,-
Johansen, Johannes Kollekter, Materialecentralen 35,-
Johansen, Johannes At lære en stjerne at danse, Poul Kristensen, 1976 45,-
Johansen, Johannes Thurø-rim, og noget der ikke rimer, Poul Kristensen, 1974 165,-
Johansen, Johannes Stem mig med din egen hånd, Poul Kristensen, 1991 165,-
Johansen, Johannes Rim om Gud og gule ærter, Poul Kristensen, 1975 165,-
Johansen, Johannes Glæden springer af svøbet ud, Poul Kristensen, 1980 solgt
Johansen, Johannes Thurø og Tom, Poul Kristensen, 1975 165,-
Johansen, Johannes Den grønne søndag, Poul Kristensen, 1977 165,-
Johnson, Alex Veien er klar, Land og Kirke, 1984 95,-
Jones, Stanley Godt budskab til os alle, manuskript m. skrivemaskine, oversættelse af Søster Ingeborg Jarding, Eget forlag, Kbh. 1948 235,-
Jones, Steve I blodet, Gud, gener og skæbne, Samtid, 1998 135,-
Jung, C. G. Psykologi og religion, Gyldendal, 1968 75,-
Jung, C. G. Det ubevidste, Gyldendal, 1961 75,-
Jung, C. G. Jeg' et og det ubevidste, Gyldendal, 1984 85,-
Jung, C. G. C. G. Jung, af N. H. Søe, Gad, 1965 75,-
Juul, Ole En kilde, Rel. Pæd. Center, 1997 135,-
Jørgensen, Carl, dr. red. Sjælens Lægebog, 595 s. Jespersen & Pio, 1946 185,-
Jørgensen, G. Filip Melanchthon, Gad, 1900, uindb. 135,-
Jørgensen, G. Reformationen i Danmark, kirkens historie 1517-1537, Gad, 1919 95,-
Jørgensen, Johannes Goethe bogen, 195 s., 1949 75,-
Jørgensen, Johannes Joakims hjemkomst, 92 s. 1933 solgt
Jørgensen, Johannes Beuron, 142 s. 1896, 1. udg. 135,-
Jørgensen, Johannes Lignelser, 63 s. bl.a. "Tråden ovenfra", flere udg. 65,-
Jørgensen, Johannes Den hellige ild, 124 s. 1902, 1. udg. 65,-
Jørgensen, Johannes Jorsalafærd, 2 bind, 192+209 s. 1923 95,-
Jørgensen, Johannes Jorsalafærd, 2 bøger i eet bind, 1923 135,-
Jørgensen, Johannes Alvernerbjerget - Breve fra Assisi - Af oliventræets frugt, 3 bøger i eet bind, 1920  solgt
Jørgensen, Johannes De lange vandringer, 329 s. 1966 145,-
Jørgensen, Johannes Breve fra Assisi, 142 s. 1924 85,-
Jørgensen, Johannes Vers fra Vadstena, 25 s. 1941, 1. udg. 65,-
Jørgensen, Johannes Fyen og andre digte, 38 s. 1948, 1. udg. 45,-
Jørgensen, Johannes Den hellige Birgitta af Vadstena, 2 bind, 1941 solgt
Jørgensen, Johannes Den hellige Katerina af Sienna, 367 s. 1915, 1. udg. solgt
Jørgensen, Johannes Den hellige Katerina af Sienna, 367 s. 1928, 2. udg. 145,-
Jørgensen, Johannes Mit livs legende, 2 bind, 257+291 s., 1949 235,-
Jørgensen, Johannes Pilgrimsbogen, 189 s. 1936 solgt
Jørgensen, Johannes Flanderns løve, 140 s. 1919, 1. udg. 85,-
Jørgensen, Johannes Som en tyv om natten, 91 s. 1921 solgt
Jørgensen, Johannes I det yderste Belgien, 151 s. 1916, 1. udg. 85,-
Jørgensen, Johannes Gamle Adresser, 102 s. 1947, 1. udg. 85,-
Jørgensen, Johannes Don Bosco, 220 s. 1929, 1. udg. 135,-
Jørgensen, Johannes Udvalgte digte 1884-1944, 342 s. 1944 185,-
Jørgensen, Johannes Den Yderste dag, 188 s. 1912 65,-
Jørgensen, Johannes Klokke Roland, 203 s. 1916 65,-
Jørgensen, Johannes Johannes Jørgensens veje omkring Siena, af Inge Lise Rasmussen Pin, 111 s. 1989 75,-
Jørgensen, John Ørum Indre Mission og dåben, Lohse, 1976 65,-
Jørgensen, Jørgen Filosofiske forelæsninger, Munksgaard, 1926 175,-
Jørgensen,Theodor Guds menneskelighed, Aros, 2006 solgt
Jørstad, Jarl Menneske i balance, Gyldendal, 1995 135,-
Tilbage Frem